Bygg og anlegg

Næringsliv i Østfold og Follo: Hvor kommer bladet ut? | Les bladet digitalt

Østfold og Follo:

I august i år starter trolig byggingen av det nye sykehusets administrasjonsbygg på Kalnes i Sarpsborg. Bygget blir arbeidsplass for 275 medarbeidere.

I utgangspunktet var det meningen at administrasjonen skulle sitte i det gamle sykehuset i Sarpsborg sentrum, men dette ble solgt til Sarpsborg kommune, og salgssummen på 95 millioner kroner danner et solid grunnlag for et nybygg i tilknytning til det nye sykehuset på Kalnes. Hele administrasjonsbygget er kostnads beregnet til 185 millioner kroner.

Dette alternativet fører til at Sykehuset Østfold får samlet de administrative funksjonene i ett bygg med god nærhet til de kliniske funksjonene i sykehuset. Det vil også legges til rette for arealer for utrednings- og prosjektarbeid.

 Totalentreprise

Administrasjonsbygget får et brutto areal på cirka 5 400 kvadratmeter. I tillegg kommer arealer for parkering i underetasjen på ytterligere 1 600 kvadratmeter.

Funksjonene som er planlagt inn i administrasjonsbygget er i dag i lokaler som sykehuset ikke vil disponere etter 31. desember 2015. Dette er bygg på eiendommen til sykehuset i Fredrikstad som skal selges, og tidsbegrensede leiekontrakter som går ut. Rent praktisk vil det være hensiktsmessig at administrasjonen er på plass før fase 2 av innflyttingen på Kalnes.

Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise. Kostnadene ved en eventuell AMK-sentral for Østfold er ikke tatt med i regnestykket. Trolig vil en slik etablering føre til et investeringsbehov på ytterligere 46 millioner kroner.

Positiv direktør

Administrerende direktør Just Ebbesen i Sykehuset Østfold mener det er en stor fordel at de administrative funksjonene blir samlet i ett bygg, og at man unngår unødvendig reisevei i tilknytning til arbeidet.

 

Les Østfold og Follo

KONTAKT OSS

Viken Media AS
Tuneveien 2
1710 Sarpsborg

Tlf. 69 35 40 90

Org.nr.: 913 460 316

REDAKTØR
Per-Kr. Aasen, 916 20 304

GRAFISK / NETT
Heine Aasen, 926 49 329

SALGS- OG MARKEDSSJEF
Bjørn M. Akselsen, 957 80 678

SALG
Otto Chr. Trapness
, 481 83 484
Ole Fredrik Fossum, 917 26 335
Morten H. Jensen, 455 00 439
Thomas Tønnesen, 909 69 822

FØLG OSS
Østfold og Follo: facebook.com/NæringslivØstfold
Romerike: facebook.com/NaringslivRomerike


LES ALLE BLADER GRATIS PÅ NETT
issuu.com/b2b24