Kunnskap

Næringsliv i Østfold og Follo: Hvor kommer bladet ut? | Les bladet digitalt

Østfold og Follo:

Arbeidsgiverne som videreutdanner sine ansatte vinner mange fordeler. Utdanningen er tilnærmet gratis, og ansatte kommer tilbake på jobb med praktisk og teoretisk kunnskap. Utdanningen legger vekt på å utdanne gode ledere til attraktive stillinger i næringslivet.

- Poenget med fagskolen er at vi etterutdanner ansatte som har vært i arbeid en stund, og som har lært seg et fag. Innenfor teknisk retning kan en tekniker utdanne seg til ferdig fagskoleingeniør hos oss, og komme tilbake til arbeidsplassen fullt operativ nærmest fra dag 1. Tilsvarende kan det gå inntil 12-18 måneder før en nyutdannet ingeniør fra høgskolen er operativ.

- Vi tror dessuten det er lettere å tilegne seg den teoretiske delen når man har praktisert et yrke en stund. For fagarbeidere som ønsker å videreutdanne seg er det mulig å søke om mesterbrev etter eksamen. Vår erfaring er at vi utdanner attraktive arbeidstakere som er praktisk anlagt og med god teoretisk ballast, sier markeds- og studiekonsulent Bjørn Krogfoss.

Opptakskrav

Østfold fagskole opplevde kraftig økning i antall studenter i 2013. Som eneste offentlige fagskole i fylket mottok de 400 søknader til de to retningene; helsefag og teknisk, hver med seks fagretninger. Utdanningen kan tas på heltid, deltid eller som nettstøttet undervisning.

- Det teoretiske opptakskravet er fullført videregående skole, men det er også mulig å bli tatt opp hvis man enten har fagbrev, svennebrev eller kan dokumentere fem års praksis fra yrket, sier Krogfoss.

Arbeid og skole

Ved å ta fagskolen på deltid, vil det si at skolen gjennomføres på tre år. Studenten går på skolen én dag og én kveld i uken. Dermed vil man kunne kombinere jobb og skole. Videre har studentene ett hovedprosjekt som gjennomføres det siste studieåret. Her vil studenten kunne bidra til utvikling i egen bedrift. Eksempel på prosjekt kan være forbedringer av tekniske løsninger i bedriften, eller utprøving av nye løsninger, ideer eller oppfinnelser. Det er med andre ord mulighet til å kombinere selv heldagsskole med noe arbeid i bedriften.

Tilbudet innen helse er kun på deltid. Også her er studenten på skolen én dag og én kveld i uken,og man  kan kombinere jobb og skole. Studentene gjennomfører 10 uker i praksis det siste året (for barsel og barnepleie 12 uker). Skolen disponerer praksisplasser i Østfold, Vestfold og Oslo.

Teori og praksis

Fagskoleutdanningen gir en solid plattform som er ettertraktet i næringslivet. Fagskolen gir, med litt tilleggsutdanning, mulighet for videre studier til bachelor i ingeniørfag. Det spesielle med teknisk fagskole, er at man kan kombinere ny teori og spennende praksis med erfaring. Teknisk fagskole gir en selvstendig avsluttet utdanning hvor det er fokus på prosjektstyrt opplæring knyttet opp mot næringslivet.

Les Østfold og Follo

KONTAKT OSS

Viken Media AS
Tuneveien 2
1710 Sarpsborg

Tlf. 69 35 40 90

Org.nr.: 913 460 316

REDAKTØR
Per-Kr. Aasen, 916 20 304

GRAFISK / NETT
Heine Aasen, 926 49 329

SALGS- OG MARKEDSSJEF
Bjørn M. Akselsen, 957 80 678

SALG
Otto Chr. Trapness
, 481 83 484
Ole Fredrik Fossum, 917 26 335
Morten H. Jensen, 455 00 439
Thomas Tønnesen, 909 69 822

FØLG OSS
Østfold og Follo: facebook.com/NæringslivØstfold
Romerike: facebook.com/NaringslivRomerike


LES ALLE BLADER GRATIS PÅ NETT
issuu.com/b2b24