Østfold og Follo

Næringsliv i Østfold og Follo: Hvor kommer bladet ut? | Les bladet digitalt

Østfold og Follo:

– Radontetting er pålagt i alle nybygg siden 2010, sier daglig leder Thomas Magnussen i Borg Radonsikring AS. Han leder en bedrift som sikrer bygg over hele landet.

Byggteknisk forskrift (TEK10) stiller krav til at alle nye bygninger som er beregnet for varig opphold, skal oppføres med radonforebyggende tiltak. I tillegg stiller forskriften krav om at nybygg skal ha et radonnivå i inneluft under 100 Bq per kubikkmeter luft.

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Det er her Borg Radonsikring kommer inn.

Store kunder

- Vi har mangeårig erfaring fra slikt arbeid gjennom Borg Armering, men vi valgte å starte Borg Radonsikring i 2012, da pågangen ble stor etter hvert. Han har fire ansatte og store virksomheter som PEAB As,Skanska As Grunnbygg As, Norbygg As,Handelsbygg As Betongbygg As og Lasse Holst As på kundelisten.

Sveiser membran

- Når vi sikrer nybygg dreier det seg om å etablere en radonbrønn og dekke til hele grunnflaten på bygget med en gummimembran. Radon sniker seg gjennom membranen og opp i bygget bare det er en liten rift, og derfor er det viktig å tette godt rundt røroppstikk og lignende. Duken blir sveiset sammen til en, eneste enhet for å holde gassen ute, sier Magnussen.

Radonavtrekk

Radonsikring har blitt en ekstrakostnad for alle byggherrer i Norge. Det er pålagt å sikre bygget, enten det er til privat eller næringsvirksomhet. I eksisterende bygg er behovet like stort, men der finnes det ingen pålegg om sikring.

- Men det lønner seg å gjøre noe hvis konsentrasjonen overstiger 100 Bq per kubikkmeter, sier Magnussen. – I Østfold har mange hus nivåer langt over dette, men de er fortsatt mye uvitenhet rundt dette, og mange venter derfor med å sette i verk tiltak. Når det gjelder eksisterende bygg er det ofte kjerneboring ned i grunnen og et radonavtrekk som må til.

Les Østfold og Follo

Fikk du med deg denne?

Ambisjoner, samarbeid og kvalitet er oppskriften for Nordby Maskin.

Siste fra Buskerud, Asker og Bærum

DRAMMEN/KONGSBERG: Ramirent er Norges største utleier av maskiner og utstyr, og skaffer det du trenger, når du trenger det.

Les mer

Siste fra Romerike

NANNESTAD: – En naturlig konsekvens av at vi ble en del av selskapet for snart ett år siden, sier daglig leder Alfred Bakken.

Les mer

KONTAKT OSS

Viken Media AS
Tuneveien 2
1710 Sarpsborg

Tlf. 69 35 40 90

Org.nr.: 913 460 316

REDAKTØR
Per-Kr. Aasen, 916 20 304

GRAFISK / NETT
Heine Aasen, 926 49 329

SALGS- OG MARKEDSSJEF
Bjørn M. Akselsen, 957 80 678

SALG
Otto Chr. Trapness
, 481 83 484
Ole Fredrik Fossum, 917 26 335
Morten H. Jensen, 455 00 439
Thomas Tønnesen, 909 69 822

FØLG OSS
Østfold og Follo: facebook.com/NæringslivØstfold
Romerike: facebook.com/NaringslivRomerike


LES ALLE BLADER GRATIS PÅ NETT
issuu.com/b2b24