Næringsliv i Østfold og Follo: Hvor kommer bladet ut? | Les bladet digitalt

Østfold og Follo:

contentmap_plugin
Østfolds fylkesordfører Ole Haabeth har hatt fokus på biogass siden han satt som styreleder i Frevar på 90-tallet. Nå gleder han seg til å se resultatene av interregprosjektet Biogas 2020, der 30 samarbeidspartnere fra Norge, Sverige og Danmark er involverte.

Det var i juni 2015 det endelig ble klart at Biogas 2020 ville få støtte fra EU-regionen Øresund-Kattegat-Skagerrak. Prosjektets målsetting er å etablere et biogassnettverk rundt de tre havområdene.

Et gjennombrudd

Østfold fylkeskommune har jobbet med biogass siden 2005, men som ordfører i Fredrikstad var altså Ole Haabeth enda tidligere ute, sammen med administrasjonen på Frevar med Knut Lileng i spissen.

- Fredrikstad kommune, som eier Frevar, var framsynte og innarbeidet produksjon av biogass i økonomiplanen på 90-tallet, men det ble ikke fart i sakene før Østfold fylkeskommune ba om et tilbud på biogass for noen år siden. Inntil da hadde vi stått og stanget ganske lenge. Når vi fikk med AGA på laget og etablerte den første fyllestasjonen i Fredrikstad mot slutten av 2000-tallet representerte det et slags gjennombrudd for hele biogass-saken, sier Ole Haabeth. Nå er det fyllestasjoner i både Sarpsborg og Moss i tillegg.

Viktig prosjekt

Økt produksjon av biogass vil være et skritt på veien mot mindre bruk av fossilt brennstoff i fremtiden. Fylkesordføreren håper derfor at næringslivet vil fatte større interesse for bruk av biogass, spesielt til tungtransport og anleggsmaskiner, men innser også at det trengs støtteordninger, da biogass i dag er dyrere i bruk enn diesel.

- Sammenslåingen av Transnova og Enova 1. januar i fjor førte til at det vi hadde av støtteordninger forsvant, noe som var svært ødeleggende for utviklingen. Derfor er Biogas 2020 et viktig prosjekt innenfor dette området. For å komme videre trenger vi politisk klokskap og mot, og jeg er glad det har vært bred politisk enighet om å satse på biogass i Østfold.

100 gassdrevne busser

Både i Sverige og Danmark har man kommet langt i bruk av biogass. I Danmark ser man flere fordeler med dette, blant annet mindre avhengighet av elektrisitet fra kullkraft, men også en løsning på utfordringen med store mengder husdyrgjødsel.

- Østfold er også langt fremme og har i dag flere enn 100 gassdrevne busser i drift på fylkets veier. Prosjektet Biogas 2020 vil gi ytterligere produksjon av biogass, noe som vil bidra til en grønnere økonomi og bærekraftig utnyttelse av ressursene.

Fossilfri grenseregion 2030

Biogas 2020 er et prosjekt som vil gå parallelt med prosjektet «Fossilfri grenseregion», som også er et samarbeid over landegrensene. Dette prosjektet der Fyrbodal-området i Sverige og fylkeskommunene i Østfold og Akershus, pluss samtlige kommuner i Østfold og Follo deltar på norsk side, tar sikte på at regionen skal være fri for bruk av fossile brensler innen 2030. Bruken av biogass vil være et viktig bidrag i så måte.

Les Østfold og Follo

De fem nyeste

MYSEN: Arkitektkontoret Arkama as på Mysen jobber med et bredt spekter av oppgaver innenfor arkitektfaget for offentlig og privat sektor.

Les mer

Fikk du med deg denne?

All innsamlet glass- og metallemballasje i Norge ender hos Syklus Glass- og metallgjenvinning på Onsøy.

Siste fra Buskerud, Asker og Bærum

DRAMMEN/KONGSBERG: Ramirent er Norges største utleier av maskiner og utstyr, og skaffer det du trenger, når du trenger det.

Les mer

Siste fra Romerike

Randstad har til enhver tid mer enn 1000 ansatte i arbeid i Norge. Fra 18. til 21. oktober kan du treffe noen av dem på stand D05-16 på Bygg Reis Deg.

Les mer

KONTAKT OSS

Viken Media AS
Tuneveien 2
1710 Sarpsborg

Tlf. 69 35 40 90

REDAKSJON / GRAFISK

Per-Kr. Aasen, 916 20 304
Heine Aasen, 926 49 329

SALG

Bjørn M. Akselsen, 957 80 678
Otto Chr. Trapness, 481 83 484
Linda Andreassen, 479 31 550
Ole Fredrik Fossum, 917 26 335
Morten H. Jensen, 455 00 439

FØLG OSS

Østfold og Follo: facebook.com/NæringslivØstfold
Romerike: facebook.com/NaringslivRomerike
Buskerud, Asker, Bærum: facebook.com/NæringslivBuskerud


LES BLADENE

issuu.com/b2b24