Næringsliv i Østfold og Follo: Hvor kommer bladet ut? | Les bladet digitalt

Østfold og Follo:

Sivilingeniørene Julsen & Poppe AS i Fredrikstad er involvert i mange av de store bygg- og samferdselsprosjektene på Østlandet, og har doblet mannskapet for å møte etterspørselen.

- Vi leverer ingeniørtjenester innen samferdsel-, bygg- og anleggsmarkedet. Med den bredden av kunnskap vi har å vise til opplever vi stor pågang, sier daglig leder Rune Julsen, som sammen med Finn Harald Poppe startet firmaet i 2005.

Nå har de to sivilingeniørene fått med seg Gisle Paulsen og Jan-Rune Nilsen, og dermed er laget doblet på halvannet år.

-Alle fire har jobbet som prosjektledere i større entreprenørfirmaer. Vi har bred erfaring fra de fleste hovedområdene innen bransjen, og har for tiden oppgaver som prosjektledere og byggeledere i flere store bygge- og samferdselsprosjekter på Østlandet, sier Finn Harald Poppe.

De viktigste jernbaneprosjektene

Listen er lang over store byggeprosjekter Julsen & Poppe AS de senere årene har medvirket i.

Selskapet har på samferdselssiden medvirket i fornyelsen av stasjoner, kryssingsspor, rehabilitering av bruer, fornyelsen av Oslo S og Råde stasjon på Østfoldbanen.

Prosjektenes størrelse har vært mellom 10 mill. til 1,8 mrd. kroner.

Julsen & Poppe AS er for tiden involvert  i noen av de  største jernbaneprosjektene som for tiden pågår i østlandsområdet. Her kan spesielt Samprosjekt Oslo S og Holmen kapasitet gods  nevnes.

- Viktig å komme tidlig inn

Innen byggsektoren har guttene  mange store og komplekse prosjekter å vise til. Eksempler på dette er Høgskolen i Østfold (Halden) for Statsbygg,  Fredrikstad stadion, Halden fengsel, Gressvik sykehjem, Blå Grotte i Fredrikstad og Choice Hotell Fredrikstad, samt mange anlegg innen helse- og skolesektoren og i industrien.

På Borg havns kai på Øra i Fredrikstad er Julsen & Poppe AS medvirkende  i prosjektene Fredrikstad Seafoods AS, NorLines  terminal og Reefer reiser, og i Halden jobber Fredrikstad-firmaet med Remmen renseanlegg.

-Vi har en god blanding av faglig kunnskap, som gjør oss i stand til å ta oss av prosjekter fra A-Å med prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse. 

-Foruten dette tilbyr vi vår kompetanse vedrørende SHA-ledelse (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) og søknadsprosessene som følger plan- og bygningsloven og arbeidsmiljøloven. -Vi har sentral godkjenning, og har sittet på alle sider av bordet i prosjektprosessene, noe som gjør at vi kan bistå våre oppdragsgivere på beste måte. Det er ofte en fordel at vi kommer tidlig inn i prosjektene, sier Finn-Harald Poppe.

Annonse - Ørakonferansen 2017

 

Mer info og påmelding - klikk her!

Det nærmer seg Øra-konferansen 2017. Er du opptatt av gjenvinning, gjenbruk av ressurser og det som kalles sirkulær økonomi bør du få med deg denne konferansen.

Informasjon og påmelding - klikk her!

Fikk du med deg denne?

Bilverksteder som lar KBV AS sjekke kvaliteten på arbeidet kan redusere feilmeldingene med opp til 50 prosent første året.

Siste fra Buskerud, Asker og Bærum

DRAMMEN/KONGSBERG: Ramirent er Norges største utleier av maskiner og utstyr, og skaffer det du trenger, når du trenger det.

Les mer

Siste fra Romerike

JESSHEIM: Rett Bemanning Romerike er byrået som satser på kvalitet.

Les mer

KONTAKT OSS

Viken Media AS
Tuneveien 2
1710 Sarpsborg

Tlf. 69 35 40 90

REDAKSJON / GRAFISK

Per-Kr. Aasen, 916 20 304
Heine Aasen, 926 49 329

SALG

Bjørn M. Akselsen, 957 80 678
Otto Chr. Trapness, 481 83 484
Linda Andreassen, 479 31 550
Ole Fredrik Fossum, 917 26 335
Morten H. Jensen, 455 00 439

FØLG OSS

Østfold og Follo: facebook.com/NæringslivØstfold
Romerike: facebook.com/NaringslivRomerike
Buskerud, Asker, Bærum: facebook.com/NæringslivBuskerud


LES BLADENE

issuu.com/b2b24