Østfold og Follo

Næringsliv i Østfold og Follo: Hvor kommer bladet ut? | Les bladet digitalt

Østfold og Follo:

E.coli, salmonella og listeria er i verste fall dødelige bakterier, men på Ås produserer matforskningsinstituttet Nofima både pølser og ost infisert med såkalte patogener. Deretter skal de finne ut hvordan vi unngår dem i fremtiden.

– Det startet med en idé for omtrent 15 år siden. Vi så et stort behov hos så vel industri som forskning og utdanning for å etablere en fasilitet der sykdomsfremkallende bakterier kunne studeres under produksjon av mat, forteller Helga Næs, forskningssjef for området Trygg og holdbar mat ved Nofima.

17. desember 2013 åpnet derfor Europas første høysikkerhetsproduksjonshall for tilberedelse av potensielt livsfarlig mat på Ås. Anlegget er et samarbeidsprosjekt mellom Nofima og Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU) og er hovedsakelig finansiert av Norges forskningsråd.

Stressede bakterier

I forskningshallen vil forskerne finne svar på hvordan sykdomsfremkallende bakterier (patogener) oppfører seg i forkant av og under en produksjonsprosess, ved pakking og under lagring.  I dag finnes det ingen sikre metoder for å bli kvitt verken Listeria eller E.coli i matproduksjon.

Forskerne vil blant annet undersøke hvordan bakteriene reagerer på ulike typer stress, som for eksempel kulde, varme, salt og syre – og om noen bakteriestammer tåler stress bedre enn andre. Når det er sluttført og forskerne har lært seg hvordan bakteriene reagerer, vil de se hva som må gjøres for i beste fall å unngå patogener. Hvilken rolle renhold og desinfeksjon spiller for å hemme bakterievekst vil bli en viktig avklaring.

Stadig nye varianter

Den nye patogene prosesshallen fyller behovet for å kunne jobbe med alle typer risikoprodukter og bakterier i fareklasse 3, det vil si de farligste matbårne bakteriene.

Her vil forskerne kunne produsere, pakke og lagre mat av ulike slag, tilsette bakterier, undersøke hvordan de oppfører seg, og ikke minst utvikle metoder som sikrer trygg mat.

– Det oppstår stadig nye varianter av bakterier. En viktig oppgave for forskerne blir å øke kunnskapen om bakterienes evne til å tilpasse seg endrede resepter og prosesser i matproduksjon, sier forskningssjef Helga Næs.

Prosesshallen er for øvrig spesialbygget med hensyn til behandling av luft og vann slik at ingen av de farlige bakteriene slipper levende ut i miljøet.

Fikk du med deg denne?

Brødr. Sunde as har lansert en ny garasjeringmur som forenkler byggeprosessen og reduserer tidsbruken kraftig i forhold til tradisjonelle byggemetoder.

Siste fra Romerike

ÅRNES: Kanmer AS på Årnes kan tilby lager med løsningsorientert og kompetent bemanning, god sikkerhet og innendørs lasteramper for semitrailer.

Les mer

KONTAKT OSS

Viken Media AS
Tuneveien 2
1710 Sarpsborg

Tlf. 69 35 40 90

Org.nr.: 913 460 316

REDAKTØR
Per-Kr. Aasen, 916 20 304

GRAFISK / NETT
Heine Aasen, 926 49 329

SALGS- OG MARKEDSSJEF
Bjørn M. Akselsen, 957 80 678

SALG
Otto Chr. Trapness
, 481 83 484
Ole Fredrik Fossum, 917 26 335
Morten H. Jensen, 455 00 439
Thomas Tønnesen, 909 69 822

FØLG OSS
Østfold og Follo: facebook.com/NæringslivØstfold
Romerike: facebook.com/NaringslivRomerike


LES ALLE BLADER GRATIS PÅ NETT
issuu.com/b2b24