Du vil bli overrasket over hvor mye dine ansatte egentlig ønsker å se deg, hvis du er leder i næringslivet.

Søkertallene for høyere utdanning er nå offentliggjort, og de viser at 5,4 prosent flere vil studere teknologifag, og hele 12 prosent flere vil studere realfag.

Bruk av e-handel og elektronisk faktura i offentlige anskaffelser i Norge er på full fart oppover. Som leverandør er det viktig å henge med i utviklingen.

NHO-bedriftene i Østfold er nær ved å nå målet om 20 prosent utslippskutt av klimagasser fra prosessindustri og transport og 20 prosent energikutt innen næringsbygg.

FREDRIKSTAD: Familiebedriften Øveraasen og Eker Design har utviklet en maskin som tar snørydding på flyplasser mange tiår inn i fremtiden.

Bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) er utbredt når det gjelder skoler og haller. Men når det gjelder vei og bane skjer det lite.

Fire elever fra henholdsvis Borg, Malakoff, Halden og Glemmen videregående skoler kjempet tirsdag om tittelen som Østfoldmester i maskinering.