Romerike

Næringsliv på Romerike: Hvor kommer bladet ut? | Les bladet digitalt

Romerike:

AOF har utvidet tilbudet om HMS-utdanning på høyere utdanningsnivå til flere regioner på grunn av økt etterspørsel. – Vi opplever også stor interesse for helse- og oppvekstfag og tilbyr flere spissede studieretninger, sier administrativ leder for fagskolen i AOF Norge, Marthe Dirdal.

Utdanning tilpasset arbeidslivets krav og behov er viktig. Derfor er AOF Fagskole en fleksibel organisasjon som føler temperaturen ute på arbeidsplassene og tilbyr utdanning deretter. AOF var først på banen med fagskoleutdanning innenfor HMS, noe det viste seg å være stor interesse for, både blant næringslivet, fagforbund og enkeltpersoner som jobbet i relatert virksomhet, eller ønsket å skifte retning.

Økt kompetanse

- Vi ser at stadig flere bedriftsledere ønsker at ansatte skal ta videreutdanning, for eksempel innen HMS. Dette er et viktig fag på alle arbeidsplasser, men først og fremst de som faller innunder utvidede krav, på grunn av størrelse eller bransje. Også tillitsvalgte og HR-ansatte har god nytte av økt kompetanse innen HMS. Til slutt er det enkelte som ønsker å bytte retning på yrkeslivet sitt, og da er våre studier en god start, enten det er HMS, helse og oppvekst eller kontor-, salg- og serviceledelse, sier Marthe Dirdal.

Verdifull praksis

Innenfor de ulike studieretningene tilbyr AOF spissede enkeltretninger, der man kan fordype seg i helt spesielle deler av faget, alt etter behov og lyst.

- Uansett retning tilbyr vi en aktiv måte å studere på, noe som tiltaler mange i dag. Ikke alt kan læres gjennom teori, og våre studenter er ofte på bedriftsbesøk, får verdifull praksis og lærer utrolig mye av det, sier Dirdal.

Dette er noen av studiene fagskolen i AOF Norge tilbyr:

• Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

• Barn med særskilte behov

• Helsefremmende arbeid i oppvekstsektoren

• Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen

• Arbeid med flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

• Ernæring i barnehage, skole og SFO

• Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

• Kreftomsorg og lindrende pleie

• Helse, aldring og aktiv omsorg

• Psykisk helsearbeid og rusarbeid

• Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser

• Kontor-, salg- og serviceledelse

 

Fikk du med deg denne?

SKYTTA: Varia Construction oppfyller nå alle kvalitetskrav som stilles i bransjen, og ønsker å vokse videre.

Siste fra Buskerud, Asker og Bærum

DRAMMEN/KONGSBERG: Ramirent er Norges største utleier av maskiner og utstyr, og skaffer det du trenger, når du trenger det.

Les mer

Siste fra Østfold og Follo

SARPSBORG: Borg BHT bidrar til lavere sykefravær og godt arbeidsmiljø for 260 bedrifter i Østfold-regionen.

Les mer

KONTAKT OSS

Viken Media AS
Tuneveien 2
1710 Sarpsborg

Tlf. 69 35 40 90

Org.nr.: 913 460 316

REDAKTØR
Per-Kr. Aasen, 916 20 304

GRAFISK / NETT
Heine Aasen, 926 49 329

SALGS- OG MARKEDSSJEF
Bjørn M. Akselsen, 957 80 678

SALG
Otto Chr. Trapness
, 481 83 484
Ole Fredrik Fossum, 917 26 335
Morten H. Jensen, 455 00 439
Thomas Tønnesen, 909 69 822

FØLG OSS
Østfold og Follo: facebook.com/NæringslivØstfold
Romerike: facebook.com/NaringslivRomerike


LES ALLE BLADER GRATIS PÅ NETT
issuu.com/b2b24