0
0
0
s2smodern

1. juli 2012 overtok domstolene retten til å ilegge gebyr for ulovlige direkteanskaffelser. Da sank klagetallet som en murstein.

I tillegg til at KOFA mistet retten til å ilegge gebyr, ble klagegebyret øket fra 860 til 8.000 kroner.

Etter snart to år med det nye systemet viser det seg at det knapt er kommet en eneste klage til domstolssystemet mede påstand om ulovlig direkteanskaffelse. Den jevne pågangen av slike klager til KOFA er helt tørket inn, og i årsberetningen for KOFA for 2013 er nemndsleder Georg Fredrik Rieber-Mohn bekymret. Med utgangspunkt i utviklingen for klager med påstand om ulovlige direkteanskaffelser, skriver han: «Håndhevingen av anskaffelsesregelverket er i ferd med å stanse opp.» Og: «Jeg tviler på at dette har vært fullt ut villet fra myndighetenes side. Man kan ikke håndheve et samfunnsmessig viktig regelverk så tafatt. Det er helt urealistisk å tro at anskaffelsesreglene vil bli fulgt uten et effektivt sanksjonssystem.»

Ingen til retten

Professor Kai Krüger, Norges ledende, internasjonale ekspert på offentlige anskaffelser, karakteriserte i et intervju med nyhetsbrevet Innkjøpsforum at endringen var som å kaste barnet ut med badevannet. Ordningen med KOFAs overtredelsesgebyr hadde, etter hans mening, vært en suksess – ingen av de sakene KOFA har ilagt gebyr hadde fram til dengang havnet i domstolene.

Regjeringen

Høsten 2013 var også statssekretær Eirik Lae Solberg (h) i Nærings- og fiskeridepartementet urolig. I et intervju med Kommunal Rapport var han bekymret over utviklingen, og mente at KOFA måtte få tilbake muligheten til å ilegge gebyr. Enten å ilegge gebyr for ulovlige direkteanskaffelser selv eller ta egnede saker med slike påstander selv til domstolene for egen regning og risiko. Han mente samtidig at mye av disse problemstillingene kunne være avklart innen sommeren i år.

Lese hele artikkelen i neste nummer av Offentlig Handel.