0
0
0
s2smodern
Har du fortsatt tradisjonelle lysstoffrør og panelovner som «alltid» står på? Da er tiden inne for å modernisere næringsbygget eller kontorene. Elektrikere fra Norgeseliten kan installere LED-belysning og smarte løsninger som gjør at du sparer store beløp hvert eneste år.

- Moderne LED-belysning reduserer ikke bare strømregningen betydelig, men gir deg også langt bedre arbeidslys, noe som er en forutsetning for å kunne gjøre en god jobb, sier kjedeleder i Norgeseliten Fred Martin Langøy. Hans medlemsbedrifter kan i disse dager gi deg et godt tilbud på installasjoner. Gjennomsnittlig vil det gå 3-5 år før investeringen er spart inn. Deretter er det bare fortjeneste. Norgeseliten har flere medlemsbedrifter på Romerike.

Fremtidens lys

LED har en levetid på 50 000 timer mens vanlige lysstoffrør har en levetid på 16 000 timer. I tillegg har LED-lyskilder inntil 70 prosent lavere energiforbruk. Det betyr at kostnadene til vedlikehold og utskiftning av lysstoffrør reduseres i tillegg til at strømforbruket går ned.

- LED er uten tvil fremtidens lys, og i Norgeseliten har vi produktene og kompetansen som skal til for å installere en optimal løsning for våre kunder, sier Fred Martin Langøy.

ENØK er mer enn LED

Det er ikke bare LED-belysning som kan bidra til å redusere energikostnadene for næringsbygg. Systemer som tidsstyrer lys og varme og kan gi stor effekt på energi-forbruket uansett type bygg.

- Et kontorbygg står som regel tomt 2/3 av døgnet. Dersom alle slo av lys og varme når de gikk fra kontoret, viser beregninger energikostnadene kunne vært redusert med inntil 40 prosent, sier Langøy og nevner tre enkle tiltak som gir stor effekt:

• Lavere temperatur om natten og i helgene

• Redusert temperatur i områder som ikke krever romtemperatur

• Styre lyset slik at det bare er på der det er behov

Tiltakene gjøres gjennom lys- og varmestyringssystemer som installeres av elektriker. Hvis flere systemer for energisparing samkjøres, oppnås maksimal effekt.

Nye løsninger for styring av belysning og oppvarming kan gi betydelig reduksjon i forbruket og samtidig gi bedre lys og større komfort. Et varmestyringsanlegg senker temperaturen på tidspunkter da lokalene ikke er i bruk.

En studie viste at ved økning fra 300 lux til 2000 lux gikk produktiviteten opp med åtte prosent. Antall uhell ble redusert med hele 52 prosent.

Den beste løsningen for ditt bygg

- Elektrikere fra Norgeseliten vil kunne gi deg råd om hvilke løsninger som gir best effekt for ditt bygg. Vi kan også estimere investeringskostnadene og hvilken effekt dette vil gi i forhold til redusert forbruk. Ta kontakt med din nærmeste Norgeseliten-elektriker for mer informasjon eller priser, sier Fred Martin Lamøy.