0
0
0
s2smodern
Mange av Randstads 1 000 ansatte er engasjert innenfor bygg- og anleggsbransjen, og i Oslo med omegn har selskapet et stort antall personer i faste oppdrag for sine kunder. Besøk Randstads medarbeidere på stand D05-16 på Bygg Reis Deg 18.-21. oktober.

Markedssjef Christian Børresen forteller at de gjennom årene har bygget opp en stor base av kunder som omfatter både landsdekkende og mindre lokale aktører innenfor de ulike sektorene i bygg og anlegg. Gjennom gode relasjoner og mange ansatte som har lang fartstid i selskapet scorer selskapet høyt på løpende undersøkelser innenfor «Kundetilfredshet».
Randstad kjøpte bemanningsselskapet Proffice i 2016, og kan skilte med lang erfaring innen byggebransjen. Lederen av avdelingen har jobbet i selskapet i over 30 år, og flere av de andre nøkkelpersonene har rundet 20 år i bedriften.
• Dette viser at vi er en seriøs arbeidsgiver, og at vi har en god standing i markedet.
• Vi har også en solid eierstruktur med god økonomi etter oppkjøpet fra Randstad, forteller han.
• Økonomi og forutsigbarhet er svært viktig både for oss og våre kunder da alle parter har behov for tryggheten dette gir i en hektisk hverdag.
• Vår styrke er også at vi i alle år har blitt oppfattet som en seriøs aktør, noe som gjenspeiler seg i langsiktige avtaler med flere av de mest profilerte selskapene innen bransjen.

Kvalitetsmål

Randstads kvalitetspolicy innebærer målbare kvalitetsmål som regelmessig overvåkes og revideres. Ved å kontinuerlig forbedre virksomhetssystemene og prosessene, tilpasses organisasjonen/selskapet, slik at man kan øke kundetilfredsheten. Dette måles ved kundeundersøkelser én til to ganger i året.
Selskapets overordnede markedsmål er å øke organisk minst i takt med markedet innenfor konsernets prioriterte områder.
• Dette gjør vi ved å ha lojale kunder og de beste håndverkerne, og som en del av arbeidet mot dette målet gjennomføres nevnte kundetilfredshetsundersøkelser, forteller markedssjef Børresen.

Trivsel skaper business

Randstads ansatte jobber hele tiden med fokus på selskapets kjerneverdier. En av disse er «Simoultanous promotion of all interest”, som i praksis betyr at de til enhver tid jobber for at alle involverte parter skal komme styrket ut av samarbeidet med Randstad.
• Et viktig poeng blir da å ivareta trivsel og tilhørighet for våre ansatte. Derfor er våre personalkonsulenter regelmessig ute på byggeplasser for å følge opp kunder og ansatte. Dette bidrar til god kommunikasjon og derigjennom økt forståelse, forteller fagansvarlig i Oslo og Akershus, Torunn M. Hjelseng.

Flerspråklige ansatte og krav til kompetanse

• Randstad personalkonsulenter innenfor bygg og anlegg består av personer som behersker flere språk for å kunne ivareta kjerneverdien i selskapet. Det er også et krav for utenlandske arbeidssøkende til Randstad at vedkommende må beherske minimum engelsk som sitt andre språk.
• De må også kunne dokumentere og vise til faglig kjernekompetanse innenfor sine respektive fag, forteller Hjelseng.
• Randstad følger krav om dokumentert og sertifisert opplæring for utleide medarbeidere i henhold til Arbeidsmiljøloven. Selskapet er også både ISO-sertifisert og Registrert Arbeidsgiver hos NHO