0
0
0
s2smodern
Arbeid langs jernbanelinjene i Norge krever nøye planlegging. Arbeidet må meldes til Bane Nor, og togtrafikken må stanses under arbeidet. Hovedsikkerhetsvakter og Leder for el-sikkerhetsvakter fra Tacs Rail sørger for at arbeidet kan utføres trygt.

Ofte jobber entreprenører nær ved, eller direkte på jernbaneanlegg. Det krever strenge sikkerhetsrutiner og full oversikt over trafikk og eventuelt andre faremomenter. Tacs Rail på Hagan har spesialisert seg på dette fagfeltet og sikrer arbeidsplassen for mange hver eneste dag.

Store sikkerhetsmarginer

- Arbeid på jernbaneanlegg foregår ofte på natten da trafikken er minst. Men i Osloregionen er det tette avganger nesten hele døgnet, bortsett fra et par timer etter midnatt. Det betyr at alt arbeid i nærheten av jernbanen tar tid. Det er nemlig store sikkerhetsmarginer som gjelder. Under arbeidet er hovedsikkerhetsvakt hovedansvarlig for at alle nødvendige tiltak for å sikre personellet er ivaretatt og kan bortvise arbeidstakere som unnlater å følge anvisninger angående trafikksikkerhet.
Våre Hovedsikkerhetsvakter sørger for at alt følger regler, instrukser og styringsdokumenter fra Bane Nor, sier daglig leder Thomas C. Simensen i Tacs Rail. Han har lang erfaring fra lignende arbeid, men valgte å starte sin egen bedrift i 2017.

Rammeavtaler

- I dag er vi bare tre ansatte, men baserer oss på å leie inn utdannede og godkjente sikkerhetsvakter der det er behov. Vi har hatt oppdrag over store deler av Østlandet hittil og har rammeavtaler med flere konsulentselskaper som blant andre Rambøll og Cowi. Dessuten har vi en rekke oppdrag for Site Service som bygger, drifter og vedlikeholder fiber, tele og mobilkommunikasjonsnettverk over hele Norge, sier Simensen.

Etablerer tillit

Tacs Rail sine sikkerhetsvakter har jernbanefaglig kompetanse og kunnskap, noe som gjør dem bedre egnet til å forstå risiko som kan oppstå. Alle må gjennom helseundersøkelse og yrkespsykologisk test og ha tre års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen før de eventuelt kan bli erklært som skikket av Bane Nor til opptak for å bli Hovedsikkerhetsvakt.
- Vi leverer profesjonalitet til våre kunder som er helt avhengig av at vi gjør en god jobb. Det kan ellers føre til alvorlige konsekvenser, enten det dreier seg om elektrisk strøm eller trafikk på linjene. Våre kunder må har tillit til at vi leverer, og denne bygger vi opp gjennom god planlegging av alle arbeider, samt oppstartsmøter på alle prosjekter, der vi går gjennom rollefordeling og planlegging av arbeidet.

Stabil vekst

Tacs Rail AS har ambisjoner om å vokse til å bli en betydelig aktør i sikkerhetsbransjen. Thomas Simensen har et betydelig nettverk i fagmiljøene og regner med å ansette tre nye vakter hvert år fremover.
- Vi ønsker å bygge et stabilt selskap og en god arbeidsplass som skal være i markedet i mange år, sier Simensen.