fbpx
Naringsliv.no
 

Oppsamling og gjenvinning av betongslam er et stort miljøproblem på verdensbasis. Nå har østfoldbedriften Mona Betong AS inngått et banebrytende samarbeid med den internasjonale aktøren Mapei AS som i stor grad løser problemet.

Det produseres årlig store mengder betongslam som følge av produksjon og transport av ferdigbetong fra anlegget i Indre Østfold kommune. Hittil har Mona Betong gjenvunnet en del av slammet ved å bruke det til støping av betongklosser, men mye har fortsatt måttet deponeres på ulike lokasjoner. Deponiene begynner å bli fulle, og en gjenvinningsløsning er derfor helt nødvendig.

Redusert vannforbruk

- Som en liten aktør er vi ganske stolte av at det internasjonale selskapet Mapei valgte en avtale med Mona Betong. Avtalen går ut på at de leverer produktet Re-Con Zero som brukes til å suge opp slam i både produksjonsanlegget og i bilene, og deretter bli omdannet til tørt granulat. Granulatet kan igjen brukes enten som tilslag i betongproduksjonen, som bærelag for veier eller som dreningsmasse. Løsningen fører til en kraftig reduksjon av vannforbruket ved rengjøring av anlegg og biler, forteller daglig leder Ingar Jensen.

Store kundefordeler

Mona Betong AS får gjennom avtalen med Mapei en unik posisjon i betongbransjen på Østlandet. I tillegg til å tørrvaske egne betongbiler, vil de også ta imot slam og returbetong fra andre aktører.

- Vi har plass nok til både produksjon og gjenvinning ved anlegget på Brennemoen. Vi vet ikke helt hvor stort volum betongslam det kan bli snakk om å håndtere, men vi har store arealer, men vil prioritere kunder som i dag kjøper tilslag fra vår søsterbedrift Fossens Eftf. Det betyr at våre kunder vil få store fordeler ved å handle hos oss. Gjenvinning av betongslam blir så plasskrevende at ikke alle kan drive med slikt på eget anlegg, men vi har både plass, utstyr og kompetanse, sier betongteknolog Bjørn Goska.

Oppstart i mai

- Vi mener det er viktig å være tidlig ute med gjenvinning av betongslam, før det kommer krav og påbud fra myndighetene. Mona betong har alltid vært offensive i markedet og liker å være med i utviklingen av bransjen, sier Ingar Jensen. De har nå prøvd ut middelet Re-Con Zero et års tid, men har hatt problemer med samarbeidet med Mapei den siste tiden på grunn av innreiserestriksjonene.

- Vi er avhengige av ekspertise fra Sverige, og det har vært utfordrende. Likevel regner vi med å være i gang med gjenvinning i stor skala fra mai.


Mona Betong AS

  Brennemostien 26, 1850 Mysen

  69 89 44 90

  www.monabetong.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: