kassaloven

  • Klargjør nye kasser hver dag

    SARPSBORG: Fra nyttår var det ikke tillatt å benytte annet enn godkjente kassaapparater. Nå har markedet våknet.

  • Om 15 måneder må kassene byttes

    SARPSBORG: Mange sitter fortsatt på gjerdet, men om bare 15 måneder blir det forbudt å bruke kassasystemer som ikke tilfredsstiller kravene i den nye kasseloven.