Løsningsorientert.no

  • Løser konflikter uten tapere

    NARINGSLIV.NO: Øivind Lunde i Løsningsorientert har spesialisert seg på å løse konflikter både privat og på arbeidsplassen.