Skooler

  • Mossebedrift bak skoleprogramvare

    MOSS: På tre år har de oppnådd å bli det foretrukne verktøy for lærere, elever og foresatte i 450 skoler over hele landet. Og dette er bare begynnelsen.