fbpx
Naringsliv.no
 

Tidligere måtte næringskunder benytte seg av de samme områdene på Dal Skog som privatkunder. Nå har de fått eget område der de selv sorterer avfallet, fordelt på type avfall.

Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker kommuner har en sentral miljøstasjon på Dal Skog, som driftes av Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS). Alt avfall som ikke får plass i private beholdere, samt farlig avfall og EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) kan leveres til gjenvinningsstasjonen.

For næringskunder

Som næringskunde kan du levere forskjellige typer avfall til Dal Skog mot betaling. Noen avfallstyper krever deklarering. Dette kan gjelde maling, lim og lakk, asbest, PCB-vinduer og vinduer med klorparafiner. Er du gårdbruker, er du også deklareringspliktig når det gjelder levering av kjemikalier og sprøytemidler etc. Tidligere leverte næringskundene alt på ett sted, der sorteringsjobben falt på avfallsselskapet. Det er nå endret.

– 1. desember åpnet vi et eget mottak for næringskunder. De må, som før, kjøre over vekt, men kan nå fortsette rett frem og komme til et område med god plass. Her er det delt opp i forskjellige “binger”, alt etter hvilken type avfall du leverer. Området vil være betjent, med mulighet for å spørre kundeveileder på stedet, forklarer Kirsten Lundem, kommunikasjonsrådgiver i ØRAS.

Bingene er fordelt på kategoriene brennbart etter sortering, papp, plastfolie, glava/rockwool, skumelementer, gulvbelegg, trykkimpregnert og gips.

Betong og smittefarlig avfall

Tilbudet er for næringskunder som ikke har avtaler med for eksempel Norsk Gjenvinning. Ofte gjelder dette levering av avfall fra bygg- og rivningsarbeid, som isolasjon, takpapp og gips.

– Det kan også være betong, som vi så knuser, sikter og gjenbruker som erstatning for pukk. Vi er også godkjent mottak for slam fra oljeutskillere, og kan også ta imot smittefarlig avfall i gule bokser.

Har du som bedrift spørsmål om hva du kan og ikke kan kaste, eller har andre relevante spørsmål om avfallshåndtering, er det bare å ta kontakt eller sjekke nettsidene!


ØRAS IKS

  Ørasvegen 85, 2054 Mogreina

  63 92 78 80

  www.oeras.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: