0
0
0
s2smodern

AK Mekaniske i Fredrikstad har det siste året investert millioner i kraner, maskiner og sertifisering.

AK Mekaniske i Fredrikstad er nå godkjent av Sintef som leverandør av CE-merkede stålkonstruksjoner og har etablert seg som landets mest moderne produsent. 

Alle stålkonstruksjoner som leveres til Norge eller produseres i Norge skal fra 1. juli 2014 være CE-merket i henhold til standarden NS-EN 1090-1. Det betyr at verkstedet som leverer stålkonstruksjonen må være godkjent. Men AK Mekaniske har gått et skritt lenger og foretatt fornyinger av utstyr.

Beste kvalitet

- Sintef gikk gjennom hele vår virksomhet 27. mars i år, og det var en ganske stor jobb internt med rutiner og prosedyrer. Vi ble godkjent på første forsøk, noe som er viktig for både oss og våre kunder. Sertifiseringen er et kvalitetsstempel som gjør at alle ansatte tenker kvalitet gjennom hele produksjonen. Kundene kan føle seg trygge på at det vi leverer er av beste kvalitet, forteller daglig leder ved AK Mekaniske Frede Sørbøe.

Ansatte sertifisert

AK Mekaniske har alltid lagt vekt på kvalitet i alle ledd. Bedriften på Øra prosjekterer, produserer, leverer og monterer stålkonstruksjoner ute hos kunde, og de nye rutinene gjør prosessen mer effektiv og kvalitetspreget. Samtlige ansatte er nå kurset og sertifiserte i henhold til de arbeidsoppgavene de har.

Ytelseserklæring

AK Mekaniske AS bruker allerede i dag CE-systemet, og fra 1. juli vil samtlige kunder og forbindelser få oversendt en ytelseserklæring på de stålkonstruksjonene som bedriften leverer. Lignende ytelseserklæring vil bli levert  i forbindelse med alle fremtidige prosjekter.

EPD Miljødeklarasjon

I forbindelse med CE-godkjenningen har AK Mekaniske AS også utarbeidet en miljødeklarasjon på sine produkter, en såkalt EPD deklarasjon (Environmental Product Declaration).

- En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng, sier Frede Sørbøe.

Sammenligne miljøprofil

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse. De standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenligne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.

Siste fra Fredrikstad