Lindhaugen AS involvert i flere store prosjekter

0
0
0
s2smodern

Lindhaugen AS har erfaring fra mange større anleggsprosjekter i hele østlandsområdet.

Lindhaugen AS er egentlig ett velkjent Halden firma, men i 2010 tok de beslutningen om å kjøpe tidligere Skjeberg Båt bygget like ved E6 i Ingedal.

Det er umulig å unngå å se bygget fra E6 for de som trafikkerer motorveien. Derfra betjener de et marked som strekker seg fra svenskegrensen via Akershus til Oslo. For tiden avsluttes flere store prosjekter, Stortorvet i Fredrikstad og Østre linje med 5 nye jernbanestasjoner.

Begge prosjekter som stilte store krav til utførelse både mht til kapasitet og utførelse.

Oppdrag i Akershus / Oslo

Siden 2012 har firmaet utført flere store oppdrag for riksentreprenører og Statsbygg i dette området.

Akershus festning, Kværner byen og Hovinbekken for å nevne noen. Sluttresultatene er Lindhaugen AS, oppdragsgiverne  og  brukerne veldig  fornøyd  med. For tiden jobber de med utomhus arbeider ved Elvelunden i Oslo.

Erfaringen med å jobbe i disse områdene er Lindhaugen AS svært fornøyd med og de ønsker å være et seriøst alternativ på utførelse av utomhus arbeider. Oppdragene har ofte utspring fra Landskapsarkitekter som har tegnet prosjekter på oppdrag fra byggherrer som vi igjen utfører for våre oppdragsgivere. Dette er gode utgangspunkter for samarbeid mellom arkitekter og utførende som sammen kan jobbe mot felles mål og de beste løsningene.

Kvalitet og nøyaktighet

Lindhaugen AS jobber målbevisst med å utvikle firmaet videre med tanke på å levere god kvalitet til riktig tid og pris. Firmaet har Ingeniør og Mestere innenfor anlegg og anleggsgartnerfag, vi har en solid stab med ansatte som er håndplukket gjennom mange år. Som opplæringsbedrift har de i dag 3 lærlinger.

Firmaet legger stor vekt på opplæring av egne ansatte for å få en så optimal arbeidstokk som mulig. Det blir særlig fokusert på kvalitet og nøyaktighet i utførelsen. For å få til en så optimal fremdrift som mulig på anleggene er de nøye med planlegging, oppfølging og gjennomføringen av oppdrag ene. Lindhaugen AS kan utføre alt fra mindre privatoppdrag til store anleggsprosjekter.

Lindhaugen AS har i dag 26 ansatte

Selskapet startet anleggsgartnervirksomheten i 1990 og har således sett det meste, prøvd de fleste løsninger og samlet de erfaringene som trengs for å gjennomføre dagens oppdrag.

Lindhaugen har både kompetanse og maskinpark til de fleste jobber. Ikke minst kan de ta hele prosjekter fra graving og grunnarbeid til beplantning og vedlikehold.

- Vi har mange jobber innenfor avløp og stikkledninger, fundamentering og drenering. Dette er en stor del av vår virksomhet, men kombinert med anleggsgartnerdelen, kan vi levere hele pakka fra en løs idé til et ferdig anlegg, sier Jan Olav Lindhaugen.

- Vi tilpasser oss markedets krav, men ønsker å vokse innenfor anleggsgartnervirksomheten. Vi både tegner og skisserer anlegg for de som ønsker det og har en egen vedlikeholdsavdeling.