Får jobbsøkere ut i arbeid

0
0
0
s2smodern

Deltagruppen får langt flere ut i jobb og ønsker enda større bredde i partnerporteføljen.

Deltagruppen i samarbeid med NAV, har som mål å få jobbsøkere ut i arbeid eller utdanning. For å få til dette er næringslivet en nødvendig støttespiller. I 2014 fikk de 210 personer ut i jobb og 39 ut i utdanning.

- Vi har en rekke gode bedrifter vi samarbeider med i dag, men vi ønsker enda større bredde og mangfold å tilby våre jobbsøkere, sier næringslivskontakt Jens Petter Langsæther.

Jobbmatch

Næringslivskontaktene Jens Petter Langsæther og Monica Auby fører dialogen med bedriftene, og fungerer som en døråpner for jobbkonsulentene og deres jobbsøkere.

- Det er helt avgjørende at næringslivskontakten skaffer oss et bilde av hva bedriften er ute etter. Slik kan vi finne jobbsøkere som passer til stillingsbeskrivelsen. Den modellen har fungert veldig godt, og vi ser at langt flere kommer ut i jobb og langt flere ender opp med fast jobb, forteller markedsansvarlig Nina Egge Huse.

-Det er utrolig viktig at vi treffer riktig med «jobbmatch». Det er viktig for oss, for våre samarbeidspartnere og ikke minst for jobbsøkerne, mener Langsæther.

Ingen grenser

Deltagruppen er i dag tungt inne i Østfold, men har også enkelte samarbeidspartnere i Follo.

- Selv om vi har tilhold i Askim, Mysen og Sarpsborg har vi få geografiske grenser. Vi sogner til svenskegrensen og helt inn mot Oslo, sier Jens Petter Langsæther. Det er heller ingen grenser for hvilke jobber som kan besettes.

- Vi har utrolig stor bredde i vår jobbsøkermasse som er alt fra ungdom til godt voksne. Bakgrunnen kan variere fra høyskole og fagutdannede, til de med lang yrkeserfaring eller liten og ingen erfaring. Enkelte trenger å endre sin yrkeskarriere eller få en ny start i arbeidslivet, andre trenger en hospiteringsplass for å få arbeidserfaring og noe på CVen sin. Felles er at de er på attføring av forskjellige årsaker, men ønsker seg ut i jobb forteller Nina Egge Huse.

Vinn-vinn situasjon

Deltagruppen sørger for at jobbsøkerne er klare for arbeidslivet gjennom kompetansehevende tiltak og opplæring.

- Vårt mål er å gi bedriftene en trygg rekruttering. Vi gjør en grundig jobb i forkant, kjenner jobbsøkeren, og kan tilby tett oppfølging dersom bedriften ønsker dette. Bedriften får også mulighet til å prøve ut en jobbsøker i en periode. Det er våre næringslivskontakter og jobbkonsulenter som hele tiden fører dialogen med bedriftene. Dersom det av en eller annen grunn viser seg at «jobbmatchen» ikke er som forventet, er det mulighet for å avslutte og eventuelt finne en ny kandidat.

Satser på messe

To år på rad har de hatt jobbmesse i Askim og Sarpsborg. I år har de valgt å utvide tilbudet til jobb - og utdanningsmesse.

- Responsen har vært veldig god. Vi trekker inn bedrifter, store og små aktører, og utdanningsinstitusjoner. NAV, kommune, fylke og rekrutteringsbyråer er også representert. Poenget er å skape en arena hvor jobbsøkere, arbeidsgivere og utdanningsaktører kan møtes, og det syntes vi at vi har klart, forteller Nina Egge Huse og legger til at messen har trukket til seg rundt 700 besøkende og er åpen for alle.