0
0
0
s2smodern

Plastpaller og -kasser blir mer og mer standard i dagligvarebransjen.

Bruken av plastpaller og plastkasser har tatt av og blir mer og mer standardisert i dagligvarebransjen.

Fra sitt 20.000 kvadratmeter store lokale på Langhus har Norsk Lastbærer Pool (NLP) blitt en betydelig leverandør av plastpaller og plastkasser til dagligvarebransjen. De tradisjonelle trepallene har møtt sin «overpall».

– Trepallene vil nok fortsatt bestå, men fordelene er så betydelige med plast at vi ser for oss en vesentlig økning i bruken av både plastpaller og plastkasser fremover. Våre produkter er paller og kasser av plast, men vi har også en returordning for trepaller, sier administrerende direktør Ragnar Strand.

Supereffektivt

NLPs nye, flotte lokaler på Langhus måler 20.000 kvadratmeter. Her blir paller og kasser tatt imot, vasket og stablet klare til å bli kjørt videre. Lagerhallene er store, men det skal ikke være et lager.

– Vi har behov for god plass, og har bygd for fremtiden. Her har vi en vaskemaskin som er 130 meter lang og den kan vaske 50.000 enheter om dagen. De kassene eller pallene som har et avvik blir tatt av samlebåndet, reparert eller byttet ut, forteller Strand og legger til at hele prosessen er helautomatisert.

–Når kassene er ferdig vasket sentrifugeres de tørre, det er en helt ny teknologi.

Miljøvennlig

Plastpaller utgjør en god gevinst for miljøet. Ragnar Strand mener plast har mange fordeler kontra tre.

– Miljøaspektet er en viktig faktor for å gå fra trepall til plastpall. En plastpall har en levetid på åtte–ti år, en trepall under to år. Plastpallene er resirkulerbare. I tillegg er denne typen paller billigere og ti kilo lettere enn en tradisjonell pall. For mange av våre kunder er også det estetiske viktig. Våre plastpaller er og ser renere ut, og når pallene skal være en del av en salgsutstilling så er dette viktige elementer, sier Strand.

Standardiserer

Det finnes en rekke forskjellige plastkasser på markedet i dag. NLP jobber for å standardisere kassene.

– Vi har cirka én million plastkasser i omløp i dag. Om fem, seks år er det tallet mest sannsynlig seks- eller syvdoblet. Vi har en visjon om å standardisere alle kassene i bransjen. Det vil bedre logistikken, være mer miljøvennlig og for kundene vil prisen synke, sier Ragnar Strand.

Grensesprengende samarbeid

Norsk Lastbærer Pool har mange store kunder. I Østfold og Follo er de største Asko, Rema, Nortura, Orkla samt alle andre næringsmiddelbedrifter. NLP har også mindre kunder som jordbærbønder og lignende. Felles for alle industrikunder er at de leverer til grossister i dagligvarebransjen. 

Inntil nå har NLP kun operert i Norge, men en avtale med Svenska Retursystem gir industrien en mulighet til å bruke plastpaller mellom landene uten ekstra håndtering. 

Siste fra Fredrikstad