0
0
0
s2smodern

Sent i høst vil det være byggeklare tomter i Enebakk Næringspark. Interessen er stor.

De første byggeklare tomtene på byggetrinn 2 i Enebakk Næringspark er om få uker byggeklare. Salgssjef Mats Berger forteller at interessen er stor.

I disse dager jobbes det hektisk på det 40 mål store byggetrinn 2 av Enebakk Næringspark.

– Seint i høst vil det være byggeklare tomter. Det betyr at de som har det travelt med å bygge kan være på plass her allerede til våren. Vi har allerede solgt tre tomter, og har stadig befaringer med interessenter, sier Mats Berger, salgssjef i Enebakk Næringspark AS, som står bak prosjektet.

Byggetrinn 1 sto ferdig for et par år siden, og det foreligger også planer om byggetrinn 3 og 4. Men først skal altså trinn 2 gjøres ferdig og selges.

– Vi har store forventninger, for området er svært sentralt. Det er kun 17 minutters biltur til Ryen, og vi håper også på en effekt av den gigantiske boligutbyggingen på Gjersrud-Stensrud.

Berger forteller at det så langt er skrevet tre kontrakter om tomter på byggetrinn 2.

– Vi kunne skrevet flere, men ønsker virksomheter som passer til hverandre og som på den måten skaper en synergi. Et lite pukkverk ønsket å etablere seg her, men vi er redd virksomheten med støy og støv kan skape konflikter med de andre som kjøper tomter. En bra sammensetning er viktig, og foreløpig ser det ut til at det kan bli en del håndverks- og bil- og transportrelaterte bedrifter som ønsker seg hit.

Salgssjefen skryter også av Enebakk kommune.

– De viser at de er svært opptatt av å legge til rette for næringsvirksomhet. Blant annet har de gitt lov til at alle som etablerer seg her kan ha utsalg på inntil 500 kvadratmeter. Det kan for eksempel håndverksbedrifter ha stor nytte av.

Det er også store planer når Enebakk Næringspark AS om ikke så veldig lenge skal i gang med neste byggetrinn.

– Lengst i sør på industriområdet har vi fått regulert et område til overnatting. Her er det planer om et stort pendlerhotell. Med tanke på den gigantiske jernbaneutbyggingen som er i gang i Follo samt mange andre store prosjekter så er det et stort behov for overnatting for anleggsarbeidere.

Siste fra Fredrikstad