0
0
0
s2smodern

Multiconsult og LINK arkitektur er blant de ledende innen byggprosjektering og arkitektur i Norge, og samarbeider tett til kundenes beste.

Multiconsult og LINK arkitektur er blant de ledende innen byggprosjektering og arkitektur i Norge, og samarbeider tett til kundenes beste.

-Gjennom vårt nære samarbeid med LINK får kundene svært gjennomarbeidede prosjekter. Det ligger store besparelser i å utnytte vår tverrfaglige kompetanse, sier regiondirektør i Multiconsult Østfold, Armand Åsheim. -I Østfold har vi til sammen rundt 100 ansatte i Multiconsult og LINK. I tillegg kan vi benytte ekspertisen blant over 2000 ansatte i våre respektive selskaper, sier Åsheim.

Fra A til Å

Vi arbeider med alle typer bygg, både nybygg og rehabilitering fra første skisse til ferdig bygg. 

-Det er en økende etterspørsel fra både privat og offentlig sektor for integrerte ingeniør- og arkitekttjenester, hvor det stilles store krav både til arkitektur, landskapsarkitektur, prosjektledelse og ingeniørfag, og dette kan vi tilby sammen. - Vi ønsker å møte kunder, som har en idé og komme tidlig inn i bildet. Vi kan bidra helt fra oppstart - med å skaffe tomt og gjøre grunnundersøkelser i et prosjekt til prosjektledelse, søknader til myndigheter, planprosessen, arkitektur og utforming, rådgivning, prosjektering og byggeledelse samt teknisk oppfølging av ferdig bygg, sier Åsheim.

Gikk ned trappa og hentet geotekniker

I kontorene i Storgata 35 i Fredrikstad er det samlet ingeniører og arkitekter som dekker alle faglige behov knyttet til store og små byggeprosjekter. Arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter prosjekt- og byggeledere og alle typer rådgivende ingeniører og fageksperter er samlet under et tak. 

-Et eksempel på tverrfaglig samarbeid i våre kontorer skjedde under et møte med en kunde i vår etasje, forteller leder i LINK Team Fredrikstad Martin Ebert. Underveis i møtet ble det behov for en geotekniker, som kunne kaste lys over et tomteområdes stabilitet. Ebert gikk en etasje ned, og tok med seg en geotekniker tilbake i møtet.

-Dette kan gi kundene store besparelser. Denne bredden i ekspertise sikrer kundene best mulig vurdering av prosjektene og skaper merverdier for kundene, sier han.

-I Østfold og Follo kan vi tilby det meste, men har utviklet spesiell kompetanse på skoler, brannstasjoner, bolig og næringsbygg. 

Sterke bånd godt samarbeid gjør det mulig for Multiconsult og LINK arkitektur å realisere et vesentlig potensial for verdiskaping innen helhetlig planlegging, ikke minst ved prosjektering av komplekse bygg.

- Det er et mangfoldig og meget kreativt rådgiverteam vi stiller til disposisjon for våre kunder, sier Martin Ebert.

Siste fra Fredrikstad