0
0
0
s2smodern

Ikke noe oppdrag er for lite og ikke noe for stort for NorBetongs fire betongfabrikker i Østfold.

NorBetong er en av Norges ledende leverandører av ferdigbetong. Selskapet har et nettverk av betongfabrikker som dekker de fleste markedene i Sør-Norge. 

-NorBetong har fire fabrikker i Østfold som lager ferdigbetong. Vi er glade for å ligge så tett opp til kundene i vår region, med våre fire fabrikker i Fredrikstad, Halden, Moss og Råde, sier Marianne Rødby, som er regionsjef for NorBetong i Østfold.

NorBetong har bidratt med betong til mange store byggeprosjekter i Østfold og Follo gjennom årene. 

I nyere tid har NorBetong levert betong til byggingen av Sykehuset Østfolds bygg på Kalnes i Sarpsborg som åpnet tidligere i høst, Halden fengsel, til byggearbeider på Nexans kabelfabrikk i Halden, Hansa Borg Bryggerier i Sarpsborg, flerbrukshallen på Lisleby i Fredrikstad, Rygge Ungdomskole, Nye veterinærhøyskolen i Ås, og flere andre store byggeoppdrag i hele regionen. 

-Det er stor fleksibilitet og stor kapasitet hos NorBetong. Vi produserer betongen for deg på ti minutter, hvis du trenger det. Store volumer er noe vi har tradisjon for å kunne håndtere, sier Ketil Westly Agerup.  

NorBetong er kjent for å kunne levere såkalt «Standard FA-betong», som holder en lavere CO2-andel. 

-Vi bruker «Standard FA» i så mye som mulig av all produksjon enten det gjelder noen liter betong til et badegulv, eller et anlegg på 100.000 kvadratmeter, sier Westly Agerup. 

Miljø og bærekraft

Det er vanskelig å tenke seg en verden uten betong, som er et allsidig, holdbart og sterkt byggemateriale i et moderne samfunn. 

-Betong sikrer ytelsen og holdbarheten i infrastruktur som vi er helt avhengige av til daglig, som for eksempel vannforsyning, avløp og renseanlegg, veier, tunneler og kraftverk, sier Thor Bjerge. 

Så godt som alle større bygg hviler på et fundament av betong, og det brukes også betong i større eller mindre grad i andre deler av et byggverk.

Med NorBetongs eksperthjelp kan du også velge betongkvaliteter, som bare kan fremstilles i fabrikk, for eksempel fiberarmert betong, undervannsbetong eller farget betong.

-Som betongprodusent mener vi at betong er et godt miljøvalg i mange konstruksjoner. Det sikrer lang levetid, har lavt vedlikeholdsbehov og kan gi gunstige løsninger, som kan spare energi til kjøling og oppvarming, sier Marianne Rødby. 

 

Siste fra Fredrikstad