0
0
0
s2smodern

- Det kan koste mye å ansatte feil person, sier daglig leder Annette Thorsø Mohr i Torp Consulting Øst AS.

- Ved å benytte en profesjonell rekrutterer reduserer du risikoen for å ansette feil person, sier daglig leder Annette Thorsø Mohr i Torp Consulting Øst AS.

En feilansettelse er anslått til å koste mellom 600 000 og 800 000 kroner. Konsekvensene av en feilrekruttering er med andre ord så store at det faktisk kan være dramatisk for en mindre virksomhet. Likevel innrømmer ni av ti bedrifter at de har feilansatt en medarbeider. I tillegg til å utgjøre en betydelig kostnad for bedriften, kan dårlig arbeidsmiljø, ineffektivitet, økt turnover og stopp i utviklingen, bli konsekvensen.

Avgjørende atferd

Hvordan kan man best definere og vurdere de avgjørende momentene som skiller kandidatene fra hverandre? Kandidatens cv gir et bilde på utdanning og relevant erfaring. Dette er svært viktig informasjon, og blir studert nøye. Like viktig er det å se på kandidatenes prefererte lederadferd.

Hvilke krav til lederkompetanser av avgjørende for å lykkes i den aktuelle stillingen, personlighet og evner? Hvilken salgsprofil blir avgjørende eller hvordan måles den enkeltes motivasjon? 

Som profesjonelle og sertifiserte rekrutterere har vi kunnskapen, metoden og strukturen som bidrar til å avdekke og måle de ulike kompetansene. Vi benytter markedets mest anerkjente metode i rekrutteringsprosessen, sier Annette Thorsø Mohr.

Resultatet av en profesjonell rekrutteringsprosess sikrer at virksomheten ansetter den kandidaten som bidrar best til verdiskapingen i bedriften. Dette gir en vesentlig merverdi.

Unngå fallgruvene

Fallgruver virksomhetene lett kan gå i ved å rekruttere selv:

• Tidsaspektet – man undervurderer tiden prosessen tar

• Benytter ustrukturerte intervjuer og vektlegger førsteinntrykket og magefølelsen

• Referanse- og omdømmevurderinger; man tar lettere på dette og følger ingen metodikk

• Verifisering av dokumentasjon, cv og vitnemål – svakere kontroll

Annette Thorsø Mohr har jobbet med rekruttering og HR i mer enn 20 år. Nå tilbyr hun sin brede kompetanse til regionens næringsliv. Starten har vært formidabel for Torp Consulting Øst AS siden oppstarten i mai 2015.

- Vi rekrutterer til en rekke lederstillinger i Østfold, blant annet har vi lyktes med å finne en godt kvalifisert HR-direktør til Østfold Energi og er også i gang med flere lignende oppdrag, sier Annette Mohr. Hun er svært ettertraktet i bransjen og flere sentrale bedrifter i Østfold velger å benytte hennes kompetanse og tjenester.

Ved etableringen av Torp Consulting Øst, var det med visshet om en mer ustabil markedssituasjon enn på flere år. Likevel har oppdragene kommet. Folk flytter på seg, de finner nye jobber eller pensjonerer seg. Det betyr at det stadig er selskaper som må på lederjakt forteller Annette Mohr.

Strategien er å levere høyt kvalifiserte tjenester lokalt i Østfold, for å unngå at oppdragene går til Oslo. Dette bidrar til verdiskaping og arbeidsplassutvikling lokalt.

Vekstambisjoner

Som et resultat av gode referanser fra både kunder og kandidater, har vi en rekke potensielle toppledere i porteføljen som er aktuelle for Østfoldmarkedet. Mange tar kontakt og påpeker at motivasjonen for pendling til Oslo er slutt og vil vurderes mot oppdrag her.

Morselskapet er Torp Consulting AS i Sandefjord. Selskapet har ambisjoner om vekst.

Annette Thorsø Mohr har ledererfaring fra både offentlig og privat sektor, blant annet fra Oslo kommune og fra Arbeidsmarkedsetaten bla som distriktsarbeidssjef for det som den gang het Aetat Sarpsborg. Hun var også med å etablere Personalhuset i Østfold.

Siste fra Fredrikstad