0
0
0
s2smodern

All innsamlet glass- og metallemballasje i Norge ender hos Syklus Glass- og metallgjenvinning på Onsøy.

Syklus Glass- og metallgjenvinning og Glasopor opplever enorm pågang. Har femdoblet salget av Glasopor de siste fem årene, og tar imot mer glass og metall enn noensinne.

Espen Sandsdalen, som både er produksjons- og logistikksjef for Glasopor og Syklus, er en strålende fornøyd mann.

På anlegget ved gamle Onsøy stasjon i Fredrikstad er aktiviteten svært høy, og pågangen så kraftig at det kan komme til å by på plassproblemer.

- Her er det en voksende mengde glass og metall. Det er 15  prosent mer glass levert til oss i 2015, sammenlignet med 2014. I 2015 var det 85.000 tonn glass og metall, sier han.

Samler inn fra «hele Norge»

Hele 90 prosent av det som havner hos Syklus i Onsøy er glass, og mye kommer langveis fra.

- Vi får glass og metall så langt mot nord fra som Hammerfest, og de fleste norske kommuner leverer hit, forteller Sandsdalen.

Innsamling og transport utføres av kommunale og private aktører over hele landet. 

- All innsamlet emballasje ender hos oss her på Onsøy. Der har Syklus et anlegg for gjenvinning av glass og metall, sier Espen Sandsdalen.

Femdoblet salget

Halvparten av alt glass som kommer til Syklus-anlegget i Onsøy ender som Glasopor.

- Glasopor skumglass er et lettfyllingsmateriale for vanskelige grunnforhold. De største kundene vi har er Jernbaneverket, Statens vegvesen og store entreprenører, forteller Sandsdalen.

Glasopor skumglass produseres av resirkulert emballasjeglass fra mat og drikkevarer, og er et svært miljøvennlig alternativ.

- Vi har to ovner i Onsøy og en i Skjåk. Glasopor skumglass består av 20 prosent glass og 80 prosent luft, og veier derfor inntil halvparten av tilsvarende produkter. Det gjør at det er lett å frakte og lett å jobbe med ute i terrenget, sier han.

Når glasset er ferdig sortert på anlegget i Onsøy lages det «støv» av glassbitene, som igjen sendes inn i de to ovnene i det gamle steinbruddet eller i tankvogner til Skjåk der det også er to produksjonsovner

Ser på muligheter for å utvide

Man skal ha et skarpt øye, for i det hele tatt å se at det pågår industriaktivitet inne i det tidligere steinbruddet ved Onsøy stasjon, når man kjører forbi mellom Råde og Fredrikstad på riksvei 110. 

Anlegget er god skjermet av fjell, som omkranser hele virksomheten, og det er først når man står inne i steinbruddet, at industriaktiviteten åpenbarer seg.

Men anleggets fysiske plassering er også en utfordring.

- Vi tenker i retning av det å skape et mer moderne anlegg for gjenvinning i tråd med den tiden vi er inne i. Effektivitet og kapasitet er et hovedfokus. Vi tar imot 400 tonn om dagen i gjennomsnitt. Det betyr 15 til 20 trailerlass fullastet med glass og metall, forteller Sandsdalen.

Mellom fjellveggene inne i det tidligere steinbruddet er det begrenset areale, og i tillegg til leveranser av glass og metall, kommer også tankbilene, som skal hente med seg glasstøvet til Skjåk. 

Og ute på anleggsområdet ligger et rundt 22 meter høyt «fjell» av Glasopor-biter, som representerer 35.000 – 50.000 kubikkmeter, avhengig av hvordan produksjonen er.

- Det er trangt her. Sikkerhet står høyt i fokus, og vi må vurdere hvordan vi skal møte økende mengde glass og metall som leveres hit, og en stadig økende etterspørsel etter Glasopor, sier Espen Sandsdalen.

Eksporterer glass til utlandet

Foruten Glasopor-produksjon er det eksport av glass fra anlegget i Onsøy via kaia på Øra i Borg havn.

- Den andre halvparten av glasset vi samler inn går til eksport. Glass og metall kan gjenbrukes nær sagt i det uendelige, og vi mener vårt bidrag til dels å gjenbruke og å resirkulere er viktig, sier han.

Det er ulike kvaliteter av det ferdig sorterte glasset, og strenge krav hos glassverkene i utlandet må imøtekommes.

- Selv om vi kjører helkontinuerlig her hos oss, er kvalitet viktig. Det tas prøver fra produksjonen av glassbiter for eksport fra time til time, og vi må sikre oss at kvaliteten er av ypperste merke, sier Sandsdalen.

Roser husholdningene

- Folk er flinke til å levere til innsamlingspunktene. I Norge samler vi inn nærmest 90 prosent av alt glass, sier Sandsdalen. 

Navnet Syklus gjenspeiler det kretsløpet emballasjen går i når den returneres. Både glass og metall kan smeltes om nærmest i det uendelige, og alt som leveres går inn i en evigvarende syklus.

Bak Syklus står selskapene Norsk Glassgjenvinning as og Norsk Metallgjenvinning as, som har tatt mål av seg til å levere optimalt med hensyn til «Det grønne skiftet», som er et begrep når det gjelder det å tenke i retning miljøgevinst.

- Når så mye glass og metall kan resirkuleres og gjenbrukes er det en betydelig miljøgevinst. Dette tar vi på alvor, og vi skal i løpet av året bygge om vårt anlegg i Skjåk til elektrisk drift. Det betyr at vi dermed kan produsere med 100 prosent fornybar energi. 

- Hvis anlegget i Skjåk svarer til forventningene, kan dette også bli aktuelt å etablere elektrisk drift her i Fredrikstad, sier Espen Sandsdalen.

Han er sjef både for anlegget i Skjåk, som har 12 ansatte og anlegget i Onsøy, om har 37 ansatte.

 

Siste fra Fredrikstad