0
0
0
s2smodern

Ingeniør- og rådgivningsselskapet Pöyry Norway AS i Sarpsborg prosjekterer nye Follobanens tunnelsystem.

Ingeniør- og rådgivningsselskapet Pöyry Norway AS i Sarpsborg prosjekterer nye Follobanens tunnelsystem.

Den italienske entreprenøren Societá Italiana per Condotte D'Acqua S.p.A. har valgt Pöyry som prosjekteringspartner til å utføre design - og tunnelkonstruksjon for Follobanen i Oslo, Norge. Condotte er tildelt kontrakten for Follobaneprosjektets tunnelarbeid med konvensjonell metode, den såkalte «drill & blast-kontrakten». Pöyrys oppdrag omfatter tverrfaglig prosjektering for 5,5 kilometer med tunneler gjennom Ekebergåsen nær Oslo Sentralstasjon, hvorav 4 kilometer er for høyhastighetstogtrafikk.

Ferdig i 2021

Follobanen forbinder Oslo med kollektivknutepunktet Ski og Østfoldbanen. Follobanens tunnelsystem vil bli det lengste for jernbane i Norge, med en samlet lengde på 20 km og en maksimal toghastighet på 250 km/t. Dette vil møte kravet til jernbanekapasitet, som stadig øker på grunn av en voksende befolkning i stor-Oslo, og vil betjene ca. 150 000 passasjerer daglig etter at banen står ferdig i 2021.

Totalkontrakten Condotte har er en såkalt EPC-kontrakt hvor Pöyry utfører prosjektering. 

Størst i Norge

Tunnelarbeidene blir drevet både på konvensjonell metode, og såkalt «drill & split», det vil si mekanisk bryting uten sprengning. All prosjektering utføres i BIM (Building Information Modelling). Prosjektet omfatter flere utfordringer hvor det må tas hensyn til det eksisterende oljelageret, kryssing av E6 og flytting av tunnelløpet til Alnaelva. 

- Dette er hittil den største infrastrukturkontrakten vi har vunnet i Norge. Våre ingeniører i Norge og Finland jobber sammen for å takle utfordringene på en nyskapende og pålitelig måte, som er karakteristisk for vår måte å jobbe på, sier Espen Chr. Huth, Adm dir Pöyry Norway.

Kompetanse

Kontoret i Sarpsborg har meget høy kompetanse på VA teknikk, og det er her det utføres detaljprosjektering av ledningsnettet i tunnelene som skal transportere bl.a. overvann. Overvannet blir deretter ført til en ny stor pumpestasjon med bufferbasseng på ca 1000m3. Vi har en unik kombinasjon av kompetanse gjennom industriavdelingene mekanisk/rør og elektro/instrument/automasjon, hvor industrikompetansen i kombinasjon med kommunalteknikk resulterer i robuste tekniske løsninger.

God ordrereserve og økt etterspørsel

Avdelingen infrastruktur i Sarpsborg opplever økt etterspørsel og ordrereserven er god. Oppdrag utføres for både private utbyggere og for det offentlige gjennom rammeavtaler med kommuner. Vi har funnet nisjer i markedet hvor vi er meget konkurransedyktige, sier avdelingsleder Frank T. Olsen.

Faktaramme:

• Siden 1983 (utspring fra Borregaard og tidligere Borregaard Engineering) har Pöyry Norway AS levert konsulent- og prosjekteringstjenester til prosessindustrien.

• Selskapet har ca 50 ingeniører og eksperter lokalisert i Sarpsborg.

• Pöyry i Norge består av Pöyry Norway AS med kontor i Sarpsborg og Pöyry Management AS med kontor i Oslo.

• Pöyry er et ledende og internasjonalt konsulentselskap med over 5 500 ansatte som leverer tjenester til industri, offentlig og privat virksomhet.

 

Siste fra Fredrikstad