Ny avdeling for prosjekt- og næringsmegling

0
0
0
s2smodern

EiendomsMegler1 Østfold og Akershus har åpnet en ny avdeling for prosjekt- og næringsmegling i Moss.

EiendomsMegler1 Østfold og Akershus ønsker å styrke posisjonen innenfor prosjekt- og næringsmegling, og har knyttet til seg noen av markedets mest erfarne meglere. Jon Petter Larsen og Tom Thorvaldsen har bred kompetanse innenfor både boligprosjekter og næringseiendom.

Da DnB valgte å avvikle sin virksomhet innenfor næringsmegling i Østfold kontaktet meglerne Eiendomsmegler 1 som manglet dette segmentet i regionen. Sparebank 1 var samtidig i ferd med å fullføre etableringen av et fullverdig finanshus, og de kunne knapt funnet hverandre på et mer gunstig tidspunkt. Nå satser Eiendomsmegler 1 offensivt mot både prosjekt- og næringsmegling. 

Større prosjekter

Begge meglerne har et stort nettverk og mangeårig erfaring fra begge fagområder. Personlig kontaktflate og tillit i markedet er viktig i vår bransje. Vi tar med oss dette inn i den nye organisasjonen, og det har gitt oss en god start i EiendomsMegler1. 

I vårt kjerneområde Østfold og Follo kommer vi stadig i kontakt med de samme kundene på nye oppdrag, sier Larsen og Thorvaldsen. Det er derfor viktig at relasjonene er gode og at kundene håndteres på en profesjonell måte. I tillegg må meglervirksomheten utvikle seg i takt med markedet. Meglerne har base ved kontorene i Moss og Fredrikstad, og regner med å bruke noe tid på å bygge opp virksomheten.

Vi har allerede en god oppdragsmengde, og er i ferd med å sluttføre tilbudsprosesser på flere oppdrag i regionen. Slik eiendomsmarkedet utvikler seg i alle byene i vårt område skal vi sørge for å være på banen og ta vår del av markedet. EiendomsMegler 1 er nå rigget for å ta på seg og gjennomføre større boligprosjekter i de respektive lokalavdelingene.

Næringsmegling

Innenfor næringsmegling har meglerne de siste årene gjennomført flere av de største eiendomstransaksjonene  i Østfold og Follo, og jobber i hovedsak med salg og utleie av næringseiendom, selskapssalg, rådgivning , samt verdivurderinger. De understreker at det er store variasjoner i markedet og viktig med god lokalkunnskap for å løse oppdragene til beste for kundene.  

- I samarbeid med dyktige rådgivere med lokal tilstedeværelse i Sparebank 1 skal vi bidra til at konsernet når sine mål som regionens foretrukne meglerhus og utvikle dette til en enda sterkere virksomhet enn i dag. Det er en voldsom utvikling i eiendomsmarkedet i Østfold og Follo. Der skal vi være med, sier Jon Petter Larsen og Tom Thorvaldsen.