Størst på PLR i Europa

Markedet for PLR-systemer vokser, og Jotne har en stor andel av dette.

Markedet for såkalte PLR-systemer (Pig Launcher and Receiver) vokser, og Jotne Mekaniske Verksted i Fredrikstad har en stor andel av dette.

Jotne er Europas største produsent og har tidligere levert verdens største enhet på hele 50 tonn.

– Vi leverer PLR over hele verden og er en stor internasjonal aktør, sier administrerende direktør Roger Cielicki. Han understreker at det er et viktig produkt for Jotne, som har spisset kompetansen på denne typen produksjon ved verkstedet på Kråkerøy.

I løpet av de siste 15 årene har Jotne levert cirka 300 enheter i ulike størrelser, hovedsakelig etter oppdragsgiverens mål.

– Vi har imidlertid kompetanse til å levere alt fra engineering, via innkjøp og produksjon til levering. Stadig flere oppdragsgivere verdsetter en slik totalleveranse, noe som også gir oss et tettere forhold til kunden. Vi er dessuten sertifiserte innenfor alle nødvendige områder og tilfredsstiller strenge krav til sveising og oppfølging, sier driftssjef Fredrik Bamsrud.

– Det er likevel forskjell på for eksempel Statoil og de andre oljeselskapene. Vår styrke er at vi kjenner de enkeltes ulike krav og kan levere deretter, sier Cielicki.

Jotne Mekaniske Verksted har de siste årene spesialisert seg på produksjon av UTH (Umbilical Termination Head), som er en slags avansert forgrening av kabler av ulike typer og materialer. En UTH tar imot en samlekabel og fordeler de ulike ledninger og kabler til rett sted. Dette er relativt avanserte produkter som stiller strenge krav til materialer og utførelse. Subsea-enheter som dette må ofte overleve 25–30 år i tøffe omgivelser.

– Vår styrke er at vi kan levere store deler av totalpakken og kan utføre alt fra platesveis rundt selve enheten, til bøying av rør, maskinering og så videre. Ofte skal det fra 10–20 rør i ulike dimensjoner gjennom fordelingsenheten (huben) og alt skal tres på plass og til slutt trykktestes før det kan installeres. I år har vi to store prosjekter på dette, noe som passer godt inn i vår produksjon. Også her leverer vi for eksport, for eksempel til havbunnen utenfor vestkysten av Afrika. Vi begynner derfor å få et internasjonalt navn i markedet, sier Fredrik Bamsrud.

– Jotne har fått et løft etter at vi sluttet å produsere alt, og i stedet konsentrere oss om enkelte produkter vi har spisskompetanse på. Dette gir også våre kunder større trygghet og eliminerer i stor grad risiko for feil ved produksjonen, sier Roger Cielicki.