0
0
0
s2smodern

FREDRIKSTAD: Rambøll Fredrikstad har stor bredde i kompetansen innenfor rådgivende tjenester for flere ulike fag.


Rambøll Fredrikstad har stor bredde i kompetansen innenfor rådgivende tjenester for flere ulike fag. Gjennom konsernet henter de inn øvrig kompetanse når det er behov for det. 

- Som en del av et stort og globalt konsern har vi full tilgang til alle typer ressurser innenfor ingeniør-, arkitekt- og management tjenester, forteller markedskoordinator for Fredrikstad avdelingen, Christina Hegge.

Allsidige og delaktige

Avdelingen i Fredrikstad kan vise til mange kjente landemerker rundt i fylket hvor de har stått ansvarlige for prosjektering og rådgivning. De har også hatt ansvar for prosjektoppfølging og komplementerende byggeledelse i flere av prosjektene.

Byggeledelse er et av fagene som sorteres under avdelingen prosjektledelse hvor også kvalitetsledelse inngår. Der kan kundene få hjelp med alt fra byggesøknader og videre skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjektering for å skape et byggeferdig prosjekt med en og samme prosjektledere som er kundens kontakt. Når prosjektet går over i byggefasen så kan vi bistå som byggherreombud eller byggeleder fram til sluttfaktura fra entreprenør foreligger. Gjennom en slik prosess skapes tillit mot kunden og en langsiktig relasjon er etablert som ofte gjentar seg i flere prosjekt, sier Andreas Westander.

Tverrfaglig

Nylig tegnet selskapet en tre års avtale med Nexans i Halden hvor man allerede har hatt et godt samarbeid fra fem år tilbake. Ansvarlig for avdeling bygg Nils Andre Buer forteller at Nexans er en spennende og viktig kunde hvor det skjer mye for tiden, og at de er svært fornøyde med den tilliten som er bygget opp med kunden i løpet av årene. Her er det gode eksempler på tverrfaglig samarbeid mellom tre av Rambøll Fredrikstad sitt kontor, prosjektledelse bygg og tekniske systemer. Nettopp tverrfaglighet er noe av kontorets styrker.  

Ny bydel 

Rambøll er også en sterk deltaker med komplett ansvar for flerfaglig rådgivning til det nye Nasjonalmuséet som nå er underoppføring på tomta til den gamle Vestbanen i Oslo.

Markedsansvarlig for avdeling plan og arkitektur, Per André Hansen forteller at avdelingen i Fredrikstad har flere spennende prosjekter fremover.

- Blant annet fikk vi oppdraget med å planlegge utearealer til den nye bydelen på Sorgenfri på Østsiden i Fredrikstad. Her ønsker utbyggeren Arca Nova å ferdigstille store utearealer rundt den store dammen som boligene omkranser. De står dermed klart når de første beboerne flytter inn, noe som betyr at de nye beboerne allerede fra første dag i sin nye bolig kan nyte et vakkert og innholdsrikt utemiljø i sitt nærområde, forteller han. Rambøll er også engasjert til å detaljregulere flere av delfeltene som skal utbygges først. 

Sentral i byutviklingen

- Vi har også samarbeidet med den samme oppdragsgiveren tidligere ved utbyggingen av Åsebråten borettslag i Fredrikstad som er under utbygging. Dette har blitt et svært vellykket prosjekt ifølge de tilbakemeldinger vi har fått fra både beboere og utbygger, sier Hansen. Rambøll har de siste årene prosjektert flere kjente bygg og anlegg i Fredrikstad, blant annet kunstisbanen, deler av utbyggingen på Værste, Litteraturhuset, Østsiden sykehjem og det nye Stortorvet i Fredrikstad, for å nevne noen, sier Per André Hansen.

Samarbeid med høyskolen

- Rambøll er en populær arbeidsgiver både lokalt og i resten av landet. Med en fin blanding av nyutdannede og mer erfarne ingeniører med lengre fartstid skaper vi gode team for våre kunder, forteller Nils A. Buer. - Vi har også et godt og nært samarbeid med høyskolen hvor flere av elevene ved høyskolen gjennomfører prosjektoppgaver hos oss. Samarbeidet bidrar også til at vi blir kjent med potensielle nye arbeidstakere for fremtiden, fortsetter han.

En seriøs rådgiver

Markedskoordinator Hegge forteller at selskapets høyeste verdi er å være en samfunnsrådgiver som leverer kvalitet.

- Rambøll er tuftet på at vi alltid skal levere det absolutt beste rådet en kunde kan få. Dette kan selvfølgelig medføre både høyere og lavere kostnader i prosjektene, men vår jobb er å forsikre oss om at kundens behov er ivaretatt på beste måte, og at vi er sikre på at vi har levert den optimale rådgivningstjenesten for prosjektet. Dermed bygges tillit og gode samarbeidsklimaer, noe som igjen skaper nye oppdrag nettopp med bakgrunn i at vi kan vise til en sterk CV med kompetanse, engasjement og faglig sterkt personell innenfor alle fag. Vi har ulike typer oppdrag, men uansett prosjektstørrelser er vi kundens rådgiver, og kunden skal kunne stole på at vi alltid leverer til deres beste, forteller Christina Hegge.

Tverrfaglige og allsidige

- Rambøll tilbyr rådgivning og kompetanse innenfor alle fag, og dermed helhetlige løsninger for kundene. I prinsippet er det ikke behov for å involvere flere aktører i prosjektene, noe som selvsagt er opp til kunden selv å avgjøre. Men ved å forholde seg til én rådgivende aktør oppnås som oftest mer sømløse, og dermed ofte mer effektive prosesser. Som totalrådgiver bidrar også Rambøll til at man raskt avklarer eventuelle fallgruver og tidlig kan forebygge eventuelle forsinkelser i prosjektene, forteller Per André Hansen.

Faktaramme:

• Rambøll i Fredrikstad har 44 ansatte og er en sterk og sentral aktør innenfor planlegging og utvikling av arealer, bygg- og byplanlegging over hele Østfold

• Rambøll Norge er en del av Rambøll Gruppen som har 1 300 ansatte fordelt over hele landet

• Rambøllfondet eier 95 prosent av aksjene, mens ledelse og øvrige ansatte eier 5 prosent

• Rambøll er representert med over 300 kontorer fordelt på 35 land rundt i alle verdensdeler

Siste fra Fredrikstad