fbpx
Naringsliv.no
 

Obs! Vær oppmerksom på at dette innholdet er mer enn to år gammelt.

- Vi er stolte av å ha skaffet jobb til så mange som 16 000 personer. For Adecco er det dessuten viktig å ivareta et godt arbeidsmiljø. Derfor så vi OL på tv, har vinlotteri og kjøper kake når noe skal feires, sier Cate Munch Ditlefsen.

Denne holdningen er ikke unik for den ene avdelingen, men gjennomsyrer Adeccos organisasjon over hele landet. Medarbeiderne sier de er stolte av å jobbe i Adecco, og dette smitter over på kunder og samarbeidspartnere.

Skaper godt miljø

- Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for et godt bedriftsresultat. Vi anstrenger oss for å leve opp til vårt ordtak «better work, better life». Vi tilbringer tross alt halvparten av vårt våkne liv på jobb, og da må det være gøy å gå dit. Vi prøver å få til aktiviteter for å skape et godt miljø der folk trives, sier Munch Ditlefsen.

Nærhet til kunden

Adecco er den desidert største og mest omfattende aktøren innenfor bemanning i Norge. I Østfold og Follo alene er det fem avdelingskontorer med totalt 30 medarbeidere. Det betyr nærhet til kunden uansett hvor man holder til. Den desentraliserte organisasjonen gjør at kompetansen blir ivaretatt ute i hvert enkelt avdelingskontor. Det sørger for fleksibilitet og hurtighet overfor så vel kunder som medarbeidere.

- Konsulentene i Adecco har dessuten profesjonell bakgrunn innen sine respektive fagfelt. Vi ønsker å være medspillere og diskusjonspartnere, ikke bare en leverandør av personell, sier avdelingslederen.

Ingen diskriminering

Medarbeiderne hos Adecco er stolte av virksomhetens nulltoleranse mot diskriminering på bakgrunn av kjønn, religion, seksuell legning og etnisitet.

- Stolthetsfølelsen er minst like viktig for våre medarbeidere ute i bedriftene. Vi jobber kontinuerlig for at våre vikarer skal ha det bra på sin arbeidsplass.