0
0
0
s2smodern

SARPSBORG/HALDEN: AS Batteriretur, som resirkulerer tusenvis av tonn batterier i Norge hvert år, er mer kjent ute i Europa enn her i landet.

Så langt i år har Batterireturs avdelinger i Halden, Horten og Sandefjord gjenvunnet rundt 217.000 blybatterier.

- Rundt 70 prosent av alle blybatterier går til Enthovens anlegg i Manchester. Truckbatterier blir håndtert i Landskrona i Sverige, samt at vi har en partner i Spania hvor også startbatterier blir tatt hånd om, forteller daglig leder ved Batteriretur Fredrik Andresen.

Enormt fokus på miljø

Tusenvis av tonn blybatterier håndteres årlig av Batteriretur alt innlevert i Norge.

- Blybatteriene gjenvinnes fullstendig. Plastikken renvaskes og brukes til nye plastikkprodukter, som for eksempel innerskjermer på biler, forteller plassjef i Halden Tor Henrik Svendsen.

Blyet smeltes om og brukes på nytt i batteriproduksjonen, og batterisyren blir raffinert på ulikt vis og gjenbrukt.

- Noe av batterisyren raffineres om til sukker som du spiser. Vi har enormt fokus på miljø, sikkerhet og kvalitet, sier Andresen.

AS Batteriretur ble etablert i 1993, og er et not for profit-selskap eid av produsenter og importører av start- og industribatterier. Batteriretur står for sortering og demontering av batterier. Avfallsforskriften har de tungmetallholdige batteriene i fokus, og omfatter etterhvert også husholdningsbatterier, NiCd-, NiMH-, Li-ion-, Litium-, Alkaliske- og EV/HEV-batterier, som samles inn ved hjelp av Batterireturs innsamlingsnettverk. Selskapet samarbeider med næringslivet og mange norske kommuner. 

Godt kjent i Europa

– Det er stor interesse for Batteriretur i Europa og vi jobber på vegne av batteriindustrien blant annet inn mot  Brüssel hvor de politiske føringene blir formet, sier Andresen.

Sammen med key account manager Per Magnus Karlsson representerte Andresen Batteriretur på årets IARC 2017-konferanse i Berlin. Konferansens overordnede tema var Sirkulær økonomi og ressurseffektivitet. 

- Egentlig er jo Batteriretur små i europeisk sammenheng, men det er forbausende hvor stor interessen er i andre land for vårt arbeid, sier Andresen.

Etterhvert regner Batteriretur med å se mye mer av batterier fra elsykler og elbiler, og allerede er Batteriretur store på gjenvinning av batterier til elektriske kjøretøy.

- I 2016 håndterte vi alene flere batterier fra elkjøretøy enn resten av Europa tilsammen, sier han.

Foruten å jobbe tett med bil- og batteriindustrien har Batteriretur god og løpende forbindelse til Miljødirektoratet og DSB.

- Vi har et svært godt forhold til Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Vi deltar i ekspertutvalg og grupper, og opplever direktoratene som en god og pragmatisk part å ha et faglig samarbeid med, sier Fredrik Andresen.

Bygger for fremtiden

Batteriretur AS sparer miljøet og veiene for flere hundre biltransporter årlig, når tre avdelinger flyttes til Øra. 

- Det har ikke vært noen lett å avgjørelse for Batteriretur å flytte fra lager i Halden og kontorlokaler i Sarpsborg til Fredrikstad, sier daglig leder Fredrik Andresen.

Han forteller at de tyngste årsakene bak samlokaliseringen til Øra er nærheten til et større gjenvinningsmiljø og nærhet til havn.

- Det er spesielt viktig for oss å være i et miljø med andre gjenvinnings-operatører. På Øra er det andre aktører, som vi kan lære av og kanskje kan noen lære av oss. Dermed blir lokaliseringen også en del av Batterireturs kunnskapslinje, som er et bærende element i vår strategi, sier Andresen.

Utadvendt virksomhet

Ved avdelingen i Halden har Batteriretur fra tid til annen hatt skoleklasser på besøk, som har fått se hvordan batterier sorteres og blitt orientert om resirkuleringsprosessen av batteriene.

- Med de nye lokalene på Øra vil vi i enda sterkere grad kunne drive utadvendt virksomhet og knytte oss tettere mot skoler, kommuner, myndigheter, FoU- miljøer, kunder og leverandører. På Øra vil man få muligheten til å se hvor viktig det er med korrekt og sikker håndtering av batterier. Vi skal vise at det er Batteriretur som tar produsentansvar, miljø og sirkulærøkonomi på alvor og at vi er den foretrukne samarbeidspartner, sier Fredrik Andresen.

Utvidelsesmuligheter

På Øra bygger Batteriretur på et område hvor det er rom for ekspansjon.

- Vi skal bygge to lagerbygg og et kontorbygg, samt at vi får uteareal for containere og biler, sier Andresen.

Tilsammen bygges det 3.500 kvadratmeter, og området er totalt ca 10.000 kvadratmeter. Fredrik Andresen regner med å ha drift ved det nye anlegget fra januar 2018, som skal håndtere rundt 15 000 tonn blybatterier årlig.

- Vi frakter primært på båt til de topp moderne smelteverkene vi samarbeider med i utlandet. Batteriretur sparer miljøet og veien for flere hundre biltransporter årlig ved denne flyttingen, sier Andresen.

Både han og de øvrige ansatte er godt fornøyd med lokaliseringen på Øra.

- Vi gleder oss, sier Tor Henrik Svendsen, som er plassjef ved lageret i Halden og blir plassjef ved det nye anlegget på Øra.

Per i dag har Batteriretur AS fem ansatte i Sandefjord, to i Horten, fem i Halden og fem på Borgenhaugen i Sarpsborg.  Nå samles alt av aktivitet unntatt avdelingen i Sandefjord på Øra.

Siste fra Fredrikstad