0
0
0
s2smodern

HALDEN: Svinesund Transportsenter ved Svinesundparken er et servicesenter som savner sidestykke i Norge.

- Svinesund Transportsenter som gradvis vokser frem ved Svinesundparken savner sidestykke i Norge og vil bli et kjærkomment tilbud til langtransportsjåførene på vei inn og ut av Norge.

Det sier Per Puck, daglig leder i Fredriksten Utvikling. Han tar oss imot på kontoret ved Haldens gjestehavn - selvsagt med utsikt til festningen som har gitt selskapet navnet sitt.

Krevende prosjekt

- Prosjektet er på mange måter superlokalt, sier Puck. Svinesund Transportsenter eies av Puck Eiendom, Kynningsrud Eiendom og Asak Eiendom - alle tre navn som klinger godt i Haldensernes ører. Lokale entreprenører og leverandører har hatt ansvaret for det meste av utbyggingen som foregår på tomten som egentlig skulle ha huset en stor skøytehall.
- Ja, det var planlagt et nasjonalanlegg for skøyter på den delen av tomta som ligger nærmest E6, men da Lillehammer fikk OL i 1994 og man bygde Vikingskipet på Hamar var det ikke liv laga for en slik hall i Halden. Vi kjøpte tomta av Skanska og gikk deretter løs på klargjøringen av resten av arealet som skal huse del to av Svinesundparken, en klargjøring som blant annet innebar senking av terrenget med omtrent ti meter. Uten at Puck har tall på det var det en betydelig mengde stein som ble sprengt ut før tomta var byggeklar.
Det har vært en krevende prosess, både anleggsmessig og når det kommer til det økonomiske aspektet. I tillegg til den betydelige sprengningsjobben bestod det 230 mål stor området til stor del av skog og myr. Det var en omstendelig og tidkrevende klargjøringsperiode som bandt opp mye kapital, sier Puck.

Ikke varehandel

Mens den første utbyggingen av Svinesundparken fokuserte på varehandel ble det tidlig klart at man ville gå en annen vei når del to skulle bygges ut. Etter at IKEA, Bauhaus og andre store handelsaktører vendte tommelen ned for Halden ble fokuset flyttet over til transportsektoren. Med E6 kun et steinkast unna tror Puck det nye transportsenteret vil bli en kjempesukssess
- Vi mener dette anlegget vil gjøre arbeidsdagen til sjåførene langt enklere. Her kan de parkere vogntoget for å hvile samtidig som de kan få papirarbeid ordnet hos speditørene som er representert på senteret, sier Puck. Når alle speditørene som har tegnet leiekontrakt er på plass vil et fem-titalls mennesker arbeide i spedisjonssenteret.
Den beregnede veksten i tungtransporten de kommende årene gjør Puck sikker i sin sak når han hevder senteret er bygget for fremtiden
- Tungtransporten på E6 over Svinesund økte med fem prosent i 2016. Innen en 10 årsperiode har Statens vegvesen kalkulert nær en dobling. Med tanke på at 80 prosent av alt gods som kjøres inn i landet går på E6 over Svinesund kan vi vel si at vi har plassert senteret midt i smørøyet, konstaterer Puck.

Unikt og brukervennlig

I tillegg til speditørfirma vil et stor kombinasjonsbygg tilby både dekkverksted, redningstjeneste og storbilvask. Målet er også at man skal få etablert et tungbilverksted i tilknytning til senteret.
- Dette anlegget savner sidestykke i Norge. Vi måtte til Danmark og Tyskland for å finne lignende sentre vi kunne hente erfaring fra. Vi har tatt med oss det beste av det vi så på studieturene våre der og implementert det i Svinesund Transportsenter, sier Puck, og legger til at også bransjen har blitt hørt underveis. Vi har selvsagt hatt en god dialog med de store transportselskapene som har bilene sine i trafikk på E6 og tilbakemeldingene fra dem er entydig positive. Alle ønsker senteret velkommen og alle kommer til å anbefale sjåførene sine å benytte det, sier Puck.
Tankanlegget på senteret blir også av det lettvinte slaget for sjåførene. Her er de mest brukte sel-skapene representert med egne pumper og tanker og dermed kan sjåførene benytte sine vanlige betalingskort og selskap man allerede har avtaler med. Alle selskapene har i tillegg sørget for å anskaffe hypermoderne tanker med flere kamre slik at man enkelt kan veksle mellom ulike dieseltyper etterhvert som utviklingen går fremover.

Fastfood og tungbilverksted

I midten av juni åpnet også Esso med sitt Deli De Luca konsept. Her vil det i tillegg bli oppført et ser-viceanlegg for sjåførene med dusj og toalettfasiliteter. I tilknytning til bensinstasjonen skal det etableres en superladestasjon for el-bil i tillegg til at det forberedes ladestasjon for mindre laste- og varebiler.
- Statens vegvesen prosjekterer også en stor oppstillingsplass for 120 vogntog. Her er sikkerheten for sjåførene satt i høysetet med god belysning over hele plassen. Her vil det også bli tilgang til strøm, forteller Puck.
Når transportsenteret er ferdig vil det gjenstå omtrent 70 mål med ubebygde tomter. Så langt er det klart at Mc Donalds etablerer seg på stedet, og mye taler for at deleier Kynningsrud flytter kranvirksomheten sin hit fra anlegget på Rolvsøy
- Målet vårt er at transportnæringen ikke skal mangle noe når de kommer hit og at vi skal bli en førstevalg for brorparten av sjåførene som kjører gods inn og ut av landet. Derfor jobber vi hardt med å få realisert tungbilverkstedet. Når dette er på plass er senteret komplett, avslutter Puck.

Siste fra Fredrikstad