0
0
0
s2smodern

KRÅKERØY: - Jeg har lært utrolig mye gjennom fagskoleutdanningen til AOF, sier Cathrine Eliassen (54).

- Jeg har lært utrolig mye gjennom fagskoleutdanningen til AOF, og setter meg gjerne på skolebenken igjen! Det sier helsefagarbeider m/rehab Cathrine Eliassen (54) fra Kråkerøy.

Cathrine er ansatt på Dypedalåsen sykehjem, hvor hun arbeider på korttidsavdelingen. Hit kommer personer som har behov for rehabilitering, habilitering og utredning. 54-åringen stortrives i jobben, og forteller at hun har fått et ytterligere løft etter at hun gjennomførte fagskoleutdanning innen rehabilitering hos AOF Østfold
- Jeg har fått langt mer faglig tyngde og innsikt i arbeidet rundt pasienter som er i en rehabiliteringsprosess. Nå kan jeg ta del i organisering og iverksettelse av tiltak sammen med det øvrige fagpersonellet.
- Det gir meg en mer interessant og meningsfull hverdag, og det kommer pasientene til gode, sier hun.

Trives med mennesker

Å jobbe med mennesker har alltid ligget Cathrines hjerte nært, og hun tok i voksen alder utdannelser som henholdsvis barnehageassistent og legesekretær innen hun fullførte ett år på sykepleierskolen.
Hun har tidligere i yrkeslivet vært innom både barnehage, legekontor og sykehus innen hun fikk jobb ved Dypedalåsen sykehjem for sju år siden.
- Jeg ønsket å utdanne meg ytterligere for å kunne gjøre en best mulig jobb, og gjennomførte studiet som helsefagarbeider hos AOF i 2009. Det ga ytterligere mersmak, og for tre år siden startet jeg på fagskoleutdanningen, forteller hun.

Deltidsstudium

Utdanningen tilbys som deltidsstudium over to år, som tilsvarer en normert studietid på ett år. Studiet legges opp med undervisning en kveld pr. uke samt en lørdag ca. hver 6. uke, og inneholder blant annet 300 timer praksis. Den gjennomførte Cathrine hos sin arbeidsgiver.
Studiet er finansiert av Helsedirektoratet gjennom Østfold Fylkeskommune, som betyr at det ikke er noen studieavgift på utdanningen.
- Det er utrolig fint å kunne kombinere jobb og utdanning i voksen alder på denne måten. Det var hyggelige medstudenter og det var dyktige faglærere. Jeg kan trygt anbefale fagskole gjennom AOF til andre, og jeg setter meg gjerne på skolebenken igjen dersom det kommer en del to av spesialiseringen.

Viktige pådrivere

Cathrine sender samtidig en takk til sine ledere, som har vært pådrivere for at hun skulle få spisskompetanse innen rehabilitering.
- AOFs fagskole er en unik mulighet til å øke kompetansen hos medarbeiderne. Det bør absolutt andre arbeidsgivere også benytte seg av, er hennes klare budskap.
PS: Tilleggsutdannelsen har også ført til høyere lønn for Cathrine, uten at det har vært noen motivasjon for å gjennomføre fagskolen.

Regjeringen satser på Fagskole

Regjeringen satser store ressurser på kvalitet i fagskoleutdanningen, og har sørget for likevekt mellom høyere yrkesfagutdanning og høyere akademisk utdanning.
- En fagskoleutdanning bygger på videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Våre fagskoleutdanninger er innen helse- og oppvekstfag, og de fleste fagskoleutdanningen hos oss er finansiert gjennom offentlige tilskuddsordninger, sier kompetanserådgiver Marit Wiraas hos
AOF Østfold.
Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og er tilrettelagt slik at du kan kombinere den med jobb.
Hun minner om at det er forventet en kraftig vekst i antall innbyggere over 80 år, og at behovet for fagskoleutdannede i helsefag øker raskt de kommende årene.
- Kompetanse er avgjørende når jobber skal besettes, og en tilleggsutdanning hos oss gjør at du står bedre rustet til å finne drømmejobben.

Overgang til annen utdanning

Fagskoleutdannende med ønske om å studere videre ved universiteter og høyskoler, har tidligere møtt hindringer ved at fagskoleutdanning ikke har gitt studiepoeng.
- Det er nå endret. Med studiepoeng vil fagskolestudentene få en vurdering som kan inngå som en del av en bachelor- eller mastergrad, slik at Fagskole kan være et springbrett inn til høyere utdanning, sier Wiraas.
Hun påpeker at det fortsatt er ledige plasser til høstens kurs, og oppfordrer alle som er nysgjerrig på en tilleggsutdannelse til å ta kontakt eller lese mer på hjemmesidene.

Siste fra Fredrikstad