0
0
0
s2smodern

MOSS: Moss Havn etablerer nå landets første innlandshavn ved E6.

Ikke én båt vil legge til ved det nye havneområdet i Moss. Det ligger nemlig fem kilometer fra sjøen og blir landets første innlandshavn. Om et drøyt halvår står de første 20 målene med steinlagt utelager klare til bruk.

Havnesjef Øystein Høsteland Sundby har lenge lekt med tanken på en innlandshavn fordi dette er en praktisk og effektiv måte å håndtere containere på. I dag kommer de enten med biler og venter på skip, eller omvendt, og fyller dermed opp stor plass på det tradisjonelle havneområdet. Når det viste seg at jernbaneutbyggingen gjennom Moss sentrum ville legge beslag på store arealer i havnen i mange år, ble planene om innlandshavn flyttet lengst frem i permen. Beslutningen ble tatt i fjor, og bare halvannet år senere åpner første del av det 45 mål store området Moss Havn har sikret seg gjennom leie. Havnen blir nærmeste nabo til Europris sitt store sentrallager, som er under bygging.

All utelagring

- Det som må gjøres i Moss Havn skal fortsatt gjøres her, men lagringen vil foregå i innlandshavnen. Siden containerne før eller siden likevel må fraktes til E6, gjør vi det på gunstige tidspunkter og reduserer dermed belastningen på veiene gjennom Moss sentrum i rushtiden., med andre ord er det også en betydelig miljøgevinst, sier havnesjefen.
Det nye området vil ikke bare være egnet for containerlagring, men alle former for utelagring, som for eksempel betongelementer. Leveringen kan skje både via sjø og veitransport.
- Selv om vi hele tiden søker å fremme sjøtransporten, vil vi også fylle lagerplassen til enhver tid for å være maksimalt effektive, sier Høsteland Sundby.

Greencarrier satser

Greencarrier AS er den største logistikkaktøren i Moss Havn og planlegger allerede sitt første lagerbygg i innlandshavnen. Inntil videre er det ikke aktuelt å flytte administrasjonen som i dag holder til i havneområdet.
- Vi vil trolig ha kontorer der, men først og fremst et moderne lager. Innlandshavnen er perfekt plassert like ved E6 for oss som håndterer store mengder containere hvert år. Området ligger enda nærmere vareeierne enn dagens havn, noe som vil være attraktivt for aktører i Vestby for eksempel, sier drift- og utviklingssjef Magnus Raab.

Transportbehovet øker

- Moss Havn er det beste alternativet på denne siden av Oslofjorden for stadig flere vareeiere. Vi håndterte mer enn 58 000 containere i 2016, men forbereder oss på å kunne håndtere 90 000 containere i 2024. Transportbehovet vil bare øke i fremtiden, og det er umulig å tenke seg at veksten skal komme på vei, uten en kraftig utbygging av E6. Etableringen av innlandshavnen er derfor et tidsriktig og miljøvennlig ledd i kunne møte fremtidens krav til varetransport, sier Øystein Høsteland Sundby.

Siste fra Fredrikstad