0
0
0
s2smodern

FREDRIKSTAD: Nyansettelser, ekspansjon og økonomisk vekst er sentrale begrep når Vismas regnskaps- og lønnsdivisjon er solgt ut og omdøpt til Azets.

Nyansettelser, ekspansjon og økonomisk vekst er sentrale begrep når Vismas regnskaps- og lønnsdivisjon er solgt ut og omdøpt til Azets.

- Navnet er nytt, men vi skal fremdeles levere de samme gode tjenestene med høy kvalitet innenfor regnskap, lønn, HR, bemanning og rådgivning som vi gjorde i mange år under Visma-navnet.
Det sier Synnøve Hauge Pedersen som er avdelingsleder for Azets Insights kontor i Fredrikstad og leder for ressurssenter Øst, som dekker Østfold og Follo.
Azets Insight har idag 36 ansatte i Østfold og Follo og kontorer i Fredrikstad og Ski. Bare den siste tiden har fire personer blitt rekruttert til avdelingene. I Fredrikstad kan man vise til en økonomisk vekst på ti prosent fra 2015 til 2016.
På landsbasis sysselsetter Azets Insight 900 ansatte fordelt på 52 kontorer og har ekspansjon som et av sine viktigste mål. I løpet av de neste fem årene ser Azets Insight for seg å bruke rundt én mil-liard kroner på oppkjøp i Norge
- Området Østfold og Follo er definert som et satsingsområde. I tillegg til oppkjøp ser vi også for oss etablering av helt nye kontorer, sier Pedersen og nevner Halden som en av de mest aktuelle ste-dene for nyetablering.

Navn som forplikter

Det nye selskapsnavnet er resultatet av en navnekonkurranse blant de ansatte. Omtrent 500 forslag kom inn og til slutt falt valget på Azets - av det engelske ordet Assets, som direkte oversatt betyr verdier. Pedersen mener navnet beskriver selskapets målsetting og ambisjoner på en god måte
- Vi ønsker å være en verdi for kundene våre. Det er vi gjennom vår solide bransjeerfaring og kompetanse. Når vi kombinerer dette med det ypperste av teknologiske og skreddersydde løsninger mener vi at vi representerer en betydelig verdi for kundene våre, sier Pedersen.
- Mange av kundene våre opplever at løsningene våre blir kostnadsbesparende for dem ettersom løsningene gjør det mulig å gjøre deler av jobben selv. Kundene våre verdsetter at det er kort vei mellom dem og den store it-kompetansen vi besitter, sier Pedersen, som konstaterer at det er nye tider i regnskapsbransjen
- Før handlet det meste om å håndtere fysiske bilag for kundene. Nå skjer det meste elektronisk og vi har blitt en viktig rådgiver og analytiker for kundene. De sømløse løsningene våre mellom programvare og tjenester dekker et stort behov hos kundene, sier Pedersen.

Helhetlig bemanningsløsning

Azets People er samlokalisert med Azets Insight i de tidligere Vismalokalene i Dikeveien. Herfra leverer avdelingsleder Camilla Bakker komplette bemanningstjenester for kjerneområdene regnskap, lønn, økonomi og administrasjon, HR, it og kommunikasjon, salg og marked. Azets People har i likhet med søsterselskapet Azets Insights en god start under det nye navnet og utvider stadig virksomheten med nye kontorer, sier Bakker.
- Vi har en tredel av markedet vi opererer i og ser at kundene våre setter pris på spisskompetansen vi besitter. Kontoret i Fredrikstad har i dag to erfarne konsulenter og i september starter en ny bemanningsrådgiver i avdelingen som dekker markedet i hele Østfold og Folloregionen. Ettersom vi har lang erfaring fra bemanningsbransjen har vi med tiden opparbeidet oss lange og gode relasjoner til kundene våre. Det gjør at navneendringen ikke slår negativt ut for markedsposisjonen vår.

Tester alle kandidater

Azets People har sju kontorer rundt om i landet og tilbyr alt fra rekruttering av ferievikarer til opplegg for god ivaretakelse av nyansatte, sier Bakker, som også er DNV-sertifisert rekrutterer
- Vi har fokus på kvalitet i rekrutteringsprosessene og vi merker stadig etterspørsel etter konsulentbistand hvor vi for eksempel bistår med evne- og personlighetstester av kandidater eller gjør andre kvalitetssikringer i prosessene hvor bedriftene rekrutterer selv. I tillegg til dette kan vi også tilby bistand til bedrifter som er i nedbemanningsprosesser.
Både Bakker og Pedersen setter stor pris på at avdelingene de leder er samlokalisert. Det gir et stort konkurransefortrinn i et marked som krever fleksibilitet og raske løsninger.

Siste fra Fredrikstad