0
0
0
s2smodern

Etter syv års drift har Imento AS i Moss de vokst til en betydelig IT-entreprenør med store kunder over hele landet.

Etter syv års drift har Imento AS i Moss de vokst til en betydelig IT-entreprenør med store kunder over hele landet. I august flytter de inn i nytt forretningsbygg og oppfordrer samtidig de med et ønske om en salgskarriere til å søke trainee-programmet som starter i september.

Da Imento ble startet sto det fire erfarne, kompetente og ikke minst pasjonerte personer bak. Fortsatt er pasjonen og gløden et krav til alle som ønsker å jobbe i selskapet.  I dag leverer de komplette IT-løsninger (pc’er, skrivere, kopimaskiner, telefoner) og programvare til kunder over hele landet.

Over 50 ansatte

- Da vi startet var de store IT-leverandørene opptatte av de store kundene og de like store leveransene. Vi så et marked som ingen brydde seg med å betjene og rettet vårt fokus mot de mindre, litt kritiske hasteleveransene. Utviklingen har vist at det var riktig vei å gå, sier daglig leder Johnny Gravfort i Imento AS. Han styrer i dag en bedrift med kontorer i både Moss, Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger, en godt utviklet support og salgsavdeling, samt et Telering bedrift senter i både Moss, Oslo og Trondheim med rådgivning og salg av mobil og kommunikasjonsløsninger.

IT-entreprenør

- Vi opplevde stor tillit i markedet helt fra startet av, og fikk ambisjonen om å bli den foretrukne IT-leverandøren. Derfor etablerte vi for to år siden konseptet IT-entreprenør. Det betyr at vi vil sørge for «nøkkelferdige» anlegg på linje med hva en byggmester gjør når han setter opp et hus. Vi har nå inngått avtaler med en rekke underleverandører på flere fagområder for å kunne levere dette produktet. Vi jobber kun med seniorkonsulenter som vet hva de snakker om, og personer som er pasjonerte.

LCM og ISD

Life Cycle Management (LCM) er et uttrykk Imento gjerne benytter. Det betyr at de tar ansvar for alt de leverer av maskinvare og tar de brukte maskinene med seg tilbake etter at de nye er pakket ut, koblet opp og installert på alle vis.

- Det har flere fordeler som sikkerhet, økonomi og miljø. Det har ikke noe poeng at en IT-avdeling i bedriften skal koble opp og ned eller bedrive feilsøking. Det kan vi ta oss av, så kan egne IT-medarbeidere  flytte fokus og i større grad bidra til verdiskapende tjenester, sier Gravfort og kommer raskt inn på Imento Service Delivery (ISD).

Rask respons

- Bransjen er i endring, og stadig flere forstår at det er lønnsomt å outsource en del av sin it-virksomhet, både på ekstern support og drift. Ikke bare er det økonomi i dette, men det vil flytte «støy» i bedriften ut. Det er enklere å stille tøffe krav til en ekstern partner, enn til sine egne ansatte. ISD har 1. og 2. linjesupport med en responstid på maksimalt 20 sekunder, noe som betyr at våre 6 ansatte i avdelingen tar alle telefoner, og vi løser utfordringer etter avtalte SLA’er, sier Johnny Gravfort.

Siste fra Fredrikstad