0
0
0
s2smodern
Slapp innkreving og dårlige kredittrutiner kan koste deg flere hundre tusen kroner. – Mange bedriftsledere bør bli mye tøffere mot trege betalere, sier Tore Lysfjord i Kredittpartner AS.

Regnestykket Lysfjord viser på bildet er like enkelt som det er oppsiktsvekkende. En bedrift med 28 millioner kroner i omsetning og en kredittkostnad på 98 000 per dag, kan bedre likviditeten med en halv million kroner ved å redusere kredittiden med fem dager. Enkle grep kan bety at du slipper å røre ved kassakreditten, som de fleste bedrifter har. 

Mangler fokus

– Store deler av næringslivet, og spesielt små og mellomstore bedrifter, har for lite fokus på kredittkostnadene. Når vi ser virksomheter som går konkurs i dag, er dårlige rutiner et gjennomgående trekk. Og det er synd, fordi det er forholdsvis enkelt å gjøre noe med. Men for mange bedriftsledere er fokus et annet sted, nemlig på det faget de kan og som de egentlig bør bruke tiden på. Det kan dessuten være både vanskelig og ubehagelig å purre opp faste kunder. Ved å sette ut dette arbeidet kan man stole på at det blir fagmessig utført og at pengene kommer raskere inn, sier Lysfjord.

Tid er viktig

Bedriftsledere bruker ofte for lite tid på å få inn utestående, og en ringerunde til debitorene fører sjelden frem.

– Ofte kjenner man kunden og det er lett å få et løfte om betaling via telefon. Men så går det likevel lang tid, og til slutt kommer man til et inkassobyrå. Da kan det ha gått så lang tid at innkreving blir mye vanskeligere enn det burde være. Hadde for eksempel vi vært inne i bildet fra begynnelsen av kunne vi påvirket viljen til betaling, fordi alle som sliter med likviditeten prioriterer, sier Tore Lysfjord.

Han har en rekke faktureringsoppdrag for mange kunder og har sluttet å bruke flere purringer.

Gode resultater

– Det er ikke noe poeng i å sende en «1. purring» på en faktura. Man bør i stedet sende inkassovarsel med én gang etter forfall. Når det er gjort må man også overholde de fristene man har satt, ellers mister man fort respekt.

– Hvorfor lykkes Kredittpartner bedre enn bedriftene selv?

– Vi kommuniserer mye. Vi tar hyppig kontakt og samarbeider med skyldnerne. Det har gitt suksess i 70 prosent av tilfellene. Vi ser på oss selv som en forlengelse av kundens økonomisystem, men oppnår de beste resultatene når vi er inne helt fra faktureringen. Da kan vi følge opp tett, og vår kunde kan i stedet konsentrere seg om å selge mer av sine varer og tjenester.