0
0
0
s2smodern
Betonmast Romerike AS har tro på samspill, relasjoner og lokalt engasjement. Bedriftskulturen som er bygd opp på bare seks år slår godt an i markedet. I år omsetter entreprenøren for vel 400 millioner kroner.

Betonmast Romerike er på mange måter en litt utradisjonell aktør i entreprenørbransjen. Ikke bare har de kontorer som ser ut som de tilhører et hipt IT-selskap, men de holder også til midt i gågata i Lillestrøm. Plasseringen er valgt helt bevisst på bakgrunn av en strategi om å være lett tilgjengelig og synlig.

Vanligvis finner man slik entreprenørvirksomhet i et litt kjedelig forretningsbygg i en næringspark.

Hardt arbeid

- Vi liker å gjøre ting litt annerledes. Vi har som jobb å oppfylle våre kunders drømmer, og selv om det er en ambisiøs målsetting, føler vi at vi lykkes. Enkelte tilbakemeldinger er så positive at vi knapt våger å bruke de offentlig. Dette er et resultat av hardt arbeid og gode og dedikerte medarbeidere med bred fagkunnskap, sier daglig leder Stein Erik Pedersen. Han liker å bruke mye tid på sine ansatte.

Gode opplevelser

- Vi er en seriøs aktør i markedet, selv om vi har valgt en litt annen vei når det gjelder arbeidsmiljø og forhold til kundene. Vi ønsker at alle skal ha gode opplevelser, enten det er kunden i en byggeprosess, eller våre ansatte på skitur til alpene. Gode tilbakemeldinger fra våre kunder og ansatte er en konsekvens av den innsatsen vi legger ned hver dag i våre prosjekter, sier Pedersen.

Sammensveiset

Mange bedriftsledere hevder at arbeidsstokken er «en stor familie», uten at det ligger så mye bak det. Hos Betonmast mener man alvor.

- På de fleste arbeidsplasser kjenner alle hverandre når det er snakk om 20-30 ansatte som hos oss. Men her kjenner også de respektive og deres barn hverandre. Dette er et resultat av at vi tilbringer kvalitetstid sammen og lærer å kjenne både kolleger og familiene på en helt spesiell måte. Dette sveiser oss sammen, og vi er sikre på at det virker positivt på arbeidsmiljø og sluttproduktet til kundene våre, sier Pedersen.

Store prosjekter

Betonmast Romerike har en visjon om å være blant de største entreprenørene på Romerike i tillegg til å være den mest lønnsomme og alltid ha glimt i øyet. De er på god vei til å lykkes med alt sammen.

- Vi er blant de største i dag med en omsetning på cirka 400 millioner kroner. Vi har dessuten 600 millioner i ordrereserve. I dag er vi blant annet engasjert i store prosjekter som Pon CATs nye næringsbygg på Berger og ny 1-10 skole på Frogner. Dette er prosjekter vi er stolte av å gjennomføre og gleder oss til å overlevere til våre kunder, sier Stein Erik Pedersen. Han har ambisjoner om å fortsatt være en betydelig samarbeidspartner på Romerike i årene som kommer.

Sterkt konsern

Betonmast Romerike er en del av Betonmastkonsernet. Dette gir selskapet muligheter til å håndtere de største og mest kompliserte prosjektene i markedet og stor kapasitet ved behov. Geografisk spredning av selskapene gir også muligheter for samarbeid i hele landet. Konsernet bidrar også til finansiell trygghet i tillegg til å kunne delta som investor og samarbeidspartner i utviklingsprosjekter.

- Ta kontakt med oss!

- Vi er gode på å finne praktiske og fordelaktige samspillsløsninger, og jeg vil faktisk oppfordre de som går med planer om nye byggeprosjekter om å teste oss. Vi tar gjerne et uformelt møte for å jobbe oss frem til en god løsning. Selv om vi er en del av et stort konsern, vil vi fortsatt være den lokale entreprenøren med nærhet til våre kunder, enten det dreier seg om bygging av kontorbygg, boligprosjekter, lager- og logistikkbygg, butikker eller rehabiliteringsprosjekter. Vi tar alle utfordringer på strak arm, sier Pedersen.