fbpx

30 år med bedriftshelse

190 medlemsbedrifter med mellom 4 000 og 5 000 ansatte er kundemassen for Romerike HMS-senter.  Senteret som leverer bedriftshelsetjenester til bedrifter kan se tilbake på 30 års drift.

Historien startet i de samme lokalene i J. E. Ekornesvei på Fetsund som Romerike HMS- senter holder til i dag.

– Det var Ekornes-fabrikken som startet opp bedriftshelsetjenesten. Senere kom kommunen inn, og for 10 år siden ble navnet endret til dagens da vi ble slått sammen med bedriftshelsetjenesten i Aurskog- Høland, forteller daglig leder Marit Sie Skogstad.

Det er de to kommunene Fet og Aurskog-Høland som er deres største kunder, men senteret er åpent for alle bransjer. 

190 medlemsbedrifter

– Våre kunder er medlemmer, og vi har nå 190 medlemsbedrifter som dermed også er eiere. Vi har medlemmer spredd over hele Romerike med hovedtyngden i Aurskog-Høland, Fet og Sørum, samt noen i Ullensaker, Skedsmo, Rælingen, Oslo og Rømskog. 

Medlemsbedriftene har mellom 4 000 og 5 000 arbeidstakere som skal ha bedriftshelsetjenester fra Romerike HMS-senter. 

Viktig støttespiller

Marit Sie Skogstad understreker at de jobber godt sammen med både arbeidsgivere og ansatte.

– Vi kommer ut på bedriftene som en nøytral instans. Mye handler om å forebygge skader og sykefravær. Vi ser på hvilke farer de ansatte eksponeres for, hvilke risikoer som ligger der, rutiner, hva bedriften gjør når noen blir sykemeldt. Vi måler støy- og støvnivå og vi underviser i hvordan man skal bruke hørselsvern og annet verneutstyr for å nevne noe som går på det fysiske arbeidsmiljøet.

– Vi bistår også når det gjelder det psykososiale arbeidsmiljøet. De fleste bedriftene er ganske flinke på det fysiske arbeidsmiljøet, men stress og stort press på både ledere og ansatte er den største utfordringen hos mange. Det er ikke alltid lett for ledere å fange opp signalene fra ansatte. Vi har hatt mange ansatte her til samtaler med mål om å forebygge sykefravær, samtidig som vi er en støttespiller for arbeidsgivere, sier den daglige lederen for Romerike HMS-senter.

Bistår med systemrevisjon

Romerike HMS-senter er en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet. En godkjenning som gis for fem år av gangen. Senteret tilbyr arbeidshelsekontroller, nærvær- og sykefraværsarbeid og undervisning og kurs. Senteret bistår også med utarbeidelse og revisjon av HMS-systemer etter bedriftens behov, yrkeshygieniske kartlegginger, psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi og forebygging av belastningsskader.

0
0
0
s2smodern