Kraftig vekst for Ø.M. Fjeld på Romerike

0
0
0
s2smodern
På knappe to år har Jessheim-avdelingen til entreprenørselskapet Ø.M. Fjeld AS vokst fra 344 til 650 millioner kroner i omsetning. De befester sin posisjon som ledende entreprenør både på bolig og næringsbygg og har offensive planer for fremtiden.

Det familieeide selskapet har røtter tilbake til 1948, da det ble startet som betongentreprenør. På 60-tallet ble det utvidet med tømrerarbeider og Kongsvinger-selskapet ble en komplett entreprenør i lokalmiljøet. Uten overdrivelse kan man hevde at Ø.M. Fjeld AS har vært med på å bygge byen Kongsvinger i moderne tid.

Rivende utvikling

Fortsatt ligger hovedkontoret i Kongsvinger, men den største virksomheten foregår i dag på Jessheim og Øvre Romerike. En fremtidsrettet etablering så tidlig som i begynnelsen av 90-tallet har banet vei for en utvikling som har gitt Ø.M. Fjeld et godt grep om utviklingen i den raskt voksende byen. For snaut to år siden overtok Ole Johan Krog ansvaret for avdelingen på Romerike. Da omsatte avdelingen 344 millioner kroner.

- Vi Vokste til 484 millioner i 2015 og har budsjettert med 650 millioner kroner i 2016. Det målet ser det ut vil at vi nå, men vi har offensive planer for de kommende årene også. I 2020 skal vi nå 800 millioner i omsetning og stabilisere oss på det nivået. Men utviklingen går raskt på Romerike, og det kan hende vi vil vokse videre, sier Krog. Dette vil gi en robust avdeling over tid som sikrer oss de beste hodene og store og spennende byggeoppdrag.  i

10 prosent lærlinger

Han har en klar oppfatning om hvilke kriterier som har gitt selskapet en slik suksess. I tillegg til en velfungerende kalkylefunksjon og erfarne prosjektledere, er en viktig suksessfaktor etablering av gode prosjektteam og bruk av egne fagarbeidere. Mens en rekke entreprenørselskaper i dag velger å leie inn fagarbeidere fra prosjekt til prosjekt, har Ø.M. Fjeld valgt motsatt vei. Og ikke uten grunn.

- Som en langsiktig og seriøs aktør ser vi ingen grunn til ikke å ha egne fagarbeidere, som vi kan forme og videreutvikle til å bli noen av de beste i markedet. I dag er vi fullt bemannet på både tømrer- og betongsiden, noe som betyr 250 fagfolk, inklusive lærlinger, som også er viktig for oss. For å kunne møte fremtidens utvikling er vi avhengige av å utvikle våre fremtidige ansatte. Gjennom hele tiden å ha en 10 prosents andel lærlinger sikrer vi egen fremtid. Dette er et kvalitetsstempel og vitner om kvalitet, sier Krog og forteller om deres egne internskole.

- For å spesialisere våre team innenfor betong og tømring tilbyr vi videreutvikling av kompetanse og en rekke relevante internkurs. Alle våre fagarbeidere har derfor de nødvendige godkjenninger og sertifikater innenfor de områder de jobber.

Egen eiendomsutvikling

Ø.M. Fjeld har et godt rykte på seg både hos private og offentlige utbyggere. De er offensive når det gjelder å videreutvikle materialer og prosesser, for eksempel innenfor precut og prefab, noe som vil gi mindre avfall og kortere byggetid, blant annet.

- Vi kan gjøre dette fordi vi har solide eiere som både er visjonære og villige til å utvikle bedriften. Derfor kan vi også gjennom egen byggherrevirksomhet kjøpe opp tomteområder på gunstige tidspunkter og utvikle de når tiden er inne. Denne virksomheten skal imidlertid ikke overstige 20 prosent, da vi fortsatt må ut og konkurrere om oppdrag i markedet og vise at vi er konkurransedyktige sier Ole Johan Krog.

Nye regioner

Selskapets kortsiktige mål er å nå en omsetning på 2 milliarder kroner i 2020. For å nå målet må de ekspandere ytterligere og etablere seg i nye regioner.

- Vi ønsker å vokse ytterligere på næringsbygg, og Folloområdet er spennende. Der er det også en rivende utvikling i gang med dobbeltsporet til Ski og vekstambisjoner i den regionale arealstrategien som viktige drivere. Vi kommer imidlertid ikke til å etablere oss med egen avdeling på vestsiden av Oslo i den nærmeste tiden.