fbpx

Inspecta investerer i CTOD-utstyr

Inspecta AS forbereder seg på oljealderen i arktiske strøk. Nå har selskapet foretatt en større investering i utstyr for CTOD-testing.

Inspektas investering ved laboratoriet i Sarpsborg er direkte relatert til den kommende utbyggingen i kaldere, arktiske strøk.

– Det dreier seg om operasjonsmiljøer med ekstrem kulde ned til minus 60 grader, sier daglig leder i Inspecta, Lasse Øvreås.

– I dag er typiske designkrav på materialene basert på testing ned til minus 20 grader, men når stål blir kjølt ned til minus 60, blir det sprøtt. Dette kan resultere i et sprøbrudd. Det skjer plutselig og uten forvarsel, noe som kan føre til kollaps, avhengig av hvor bruddet oppstår. Vi har nå investert fem millioner kroner i nytt utstyr for å teste og godkjenne materialer som skal brukes i slike miljøer, noe som viser at Inspecta satser for fremtiden, sier Øvreås.

CTOD-testing blir brukt også i dag, men omfanget vil øke ytterligere i tiden som kommer. Det er synkende temperaturer i takt med at oljeutvinningen beveger seg nordover, som driver krav om holdbarhet.

– Det dreier seg om at struktur, rør og beholdere må tåle tøffere klimatiske forhold. Derfor er det igangsatt forskningsprosjekter, blant annet ved SINTEF i samarbeid med flere av de store olje- og engineeringsselskapene. Uansett hvilke legeringer som vil bli benyttet i fremtiden, er neppe noen av dem helt perfekte. Det vil alltid være områder og punkter der det er fare for sprekker som vokser. Da er det imidlertid en stor fordel at dette skjer sakte og kan avdekkes før det skjer alvorlige ulykker, sier Øvreås.

Aluminium blir i dag brukt på boligplattformer og har egenskaper som er motsatt av stål, det er nemlig seigere når det blir kaldt. 

– Det er mulig å bruke aluminium på noen områder der det brukes stål i dag. Det er et kostnadsspørsmål, men aluminium er betydelig lettere og kan også brukes på produksjonsenheter i kalde, arktiske områder. Uansett valg av materiale må det ha egenskaper som gjør at det kan foretas vedlikehold og ombygging på stedet. Det må være mulig å utføre feltreparasjoner. På materialer med høy seighet er det ofte påkrevd med varmebehandling noe som gjør prosessene vanskelige i arktiske strøk, sier Lasse Øvreås.