0
0
0
s2smodern
Brødr. Sunde var tidlig på markedet med egenutviklet Sundolitt ringmursystem for plate på mark. De siste årene har interessen økt betraktelig, da stadig flere bygger slik bolig.

- Løsningen har vært produsert i flere tiår, men har også vært gjenstand for stadige forbedringer og produktutvikling, sier markedssjef Kristian Karlsen i Brødr. Sunde AS. Systemet blir produsert i Ålesund og leveres som et byggesett til byggeplassene. Elementene leveres med ferdige sementfiberplater på utsiden, slik at ringmuren fremstår som ferdig når den er stablet opp, armert og fylt med betong.

- Vi har ofte opplæring på byggeplassen i hvordan systemet skal monteres, men det er forholdsvis enkelt, hvis man følger retningslinjene, sier Karlsen. Elementene kan leveres med såleblokk til bruk på byggeplasser med ikke optimale grunnforhold.

Kub-systemet

Fore fire år siden kom det nye Kub-systemet på markedet. Dette er et kraftigere system som ga mulighet til å stable polystyren-blokker i flere etasjer med armering og betong som kjerne. Produktene er kjempelette å håndtere og er mye raskere å montere enn konkurrerende produkter.

- Vi leverer elementene i 60 centimeters høyde. Det betyr mye spart tid, og tid er som kjent penger. sier Kristian Karlsen. Han legger til at det er voldsomt økende interesse for å bygge på denne måten. Kub-systemet kan brukes til hele boligen fra kjeller til loft. Resultatet er en ferdig isolert bolig som holder i "alle" år. Det er i tillegg godt merkede fester for spikerslag.

- En slik løsning gir et godt inneklima, noe som stadig er i fokus ved boligbygging. Metoden har rett og slett alle fordelene ved både mur og isolasjon - en perfekt kombinasjon.

Enkel garasjeringmur

I fjor lansert Brødr. Sunde også sin garasjeringmur, som gjør det utrolig enkelt å sette opp et fundament for garasjen. Her kan gulv og mur støpes i ett, slik at sluttresultatet blir en tettere og mer helhetlig løsning. Løsningen gir også en langt sterkere enhet enn den tradisjonelle måten med støpt gulv og murblokker som ringmur. En standard Sundolitt garasjeringmur kan bygges og støpes av to personer på fire-fem timer.

Tar markedsandeler

- Vi ønsker definitivt å vokse videre innenfor isolasjon og kreative ringmurløsninger av polystyren. Vi har både markedsledende produkter, effektiv produksjon og velfungerende logistikk, sier distriktssjef for Oslo og nordre deler av Akershus Simen Nelvik.

- Vi har de store entreprenørene på Østlandet som kunder, og selger produktene direkte til disse, enten ved leveranser fra vårt anlegg på Skedsmo, eller at de henter selv. Effektiv logistikk og fleksibilitet er helt nødvendig i dagens marked. Ideelt sett ønsker vi alltid å levere direkte fra produksjon til byggeplass, men slik fungerer det ikke hele året. Derfor har vi et betydelig backup-lager, slik at vi alltid kan ha store volumer klare til levering når bestillingene kommer, sier Nelvik. Han fremhever et godt team som en av hovedgrunnene til at de lykkes så bra på Østlandet.

- Vår bransje er preget av stor konkurranse, og da er medarbeiderne viktige. Vårt team fungerer meget bra, og vi har derfor ambisjoner om å øke volumene på Østlandet etter hvert.

Sundolitt og Isopor

Ved anlegget på Skedsmo er det i dag 30-35 ansatte, og anlegget på 8 000 kvadratmeter omfatter både produksjonsavdeling og et stort lager for både halvfabrikata og ferdigvarer. "Alle" kjenner til begrepet Isopor, men ikke alle vet at dette faktisk er et av Brødr. Sundes registrerte varemerker. Men nevner man navnet vet i det minste de aller fleste hvilke produkter dette dreier seg om. Sunde benytter varemerkene Sundolitt på produkter for bygg- og anleggsbransjen og Sunpack for emballasjeproduktene.