0
0
0
s2smodern
Daglig leder Rune Granås er tredje generasjon Granås i Johs Granås AS i Nannestad. Nå omsetter selskapet mer enn 200 millioner kroner og sysselsetter mer enn 120 personer.

Johs Granås AS består i dag av flere aksjeselskaper hvor entreprenørtjenester og byggmestertjenester er hovedvirksomhetene. De har kompetanse, ressurser og erfaring til å påta seg selv de mest utfordrende oppgaver. Byggeoppdragene utføres primært som general-, hoved- og totalentrepriser. Under Johs Granås-logoen ligger også selskaper innenfor utvikling av eiendom og utleie av næringslokaler, primært i Nannestad. Byggevirksomhet gir den største omsetningen i selskapene.

Født inn i bransjen

- Vi har spesialisert oss på litt mindre prosjekter og en del byggmesteroppgaver. Vi priser ikke kjempeprosjekter i konkurranse med de større aktørene i markedet, men klarer oss godt med mellomstore prosjekter, både for offentlige oppdragsgivere og private eiendomsutviklere. Vi foretrekker næringsbygg, men tar stadig på oss boligkomplekser og leiligheter. I tillegg har vi rammeavtaler med samtlige kommuner på øvre Romerike og står øverst på listen når det gjelder oppdrag, sier Jahn Otto Snortheim. Han er daglig leder i entreprenørvirksomheten og deleier i Entreprenørselskapet Johs Granås AS. Hovedeier er Rune Granås, som ble født inn i bransjen og overtok lederstolen etter sin far.

Få norske håndverkere

- Jeg har nærmest vokst opp bedriften gjennom 40 år, men mye har endret seg siden jeg startet. I dag har teknologien tatt over mye. Det var hektisk på 1980-tallet også, men nå skal alle ha svar online og alle tegninger skal være digitale. Jeg tror ikke det er årsaken til at det har blitt utfordrende å rekruttere, men det er iallfall vanskelig å finne gode, norske håndverkere i dag. Vi tar inn det vi klarer av lærlinger, men er også nødt til å leie inn en rekke utenlandske tømrere og betongarbeidere, sier Granås.
- I dag er vi cirka 60 ansatte i virksomhetene, men vi kjøper inn tjenester og samarbeider med mindre firmaer. Dette for å kunne ha en fleksibel kapasitet. Dette gir oss en god kapasitets sier Jahn Otto Snortheim. - Vi har stort fokus på å produsere egne håndverkstjenester der det er mulig.

Vokser raskt

Johs Granås har økt omsetningen kraftig de siste årene. Fra 2010 til 2016 har byggmester- og entreprenørvirksomhetene samlet vokst fra 60 millioner til nærmere 210 millioner kroner.
- Vi regner fortsatt med å utvide driften noe, da vi har stor ordrereserve i dag. Vi ønsker likevel ikke ukontrollert vekst i årene fremover, men tror vi vil ligge i størrelsesorden 200 – 300 millioner i omsetning. Det vil variere naturlig som følge av ulike prosjekter. Vi har fokus på lave kostnader som gjør oss konkurranse dyktig på pris. Det er små marginer i bransjen derfor er det viktig.

Lavt sykefravær

Granås-selskapene har i dag en fin blanding av eldre, erfarne og unge, pågående håndverkere og ledere på byggeplassene. Snortheim har tro på at blandingen gjør at de utvikler seg.
- De unge går ofte rett på oppgavene uten å tenke for mye gjennom det, mens eldre, erfarne folk gjerne tar en liten gjennomgang først. Jeg tror de ulike typene kompletterer hverandre på en positiv måte. Vi har svært lavt sykefravær på under to prosent, noe som tyder på at folk trives. Vi er ikke IA-bedrift, men lever etter de samme prinsippene og prøver å være inkluderende. Vi gjør en rekke tiltak sosialt, sier Snortheim.

Tekniske utfordringer

Det har dukket opp nye sider ved byggebransjen de siste årene, ikke minst på den tekniske siden. Nye og avanserte løsninger gjør det utfordrende å ta totalentrepriser og dermed stå ansvarlig for tekniske løsninger en entreprenør i utgangspunktet ikke har kompetanse til.
- Vi har levert mange gode prosjekter med betydelige tekniske løsninger, men det kan være en utfordring, spesielt i offentlige prosjekter, der ofte de tekniske løsningene er mer omfattende og avanserte enn i private prosjekter. Vi tilstreber alltid feilfrie prosjekter, men i dag kan det være feilfritt ved overlevering, mens problemer med teknikken kan dukke opp på et senere tidspunkt. Samtidig med at teknikken utvikler seg, skal vi prøve å bygge så rimelig som mulig.
Entreprenørselskapet Johs Granås er kjent for å kunne snu seg rundt på kort tid og levere prosjekter til god pris.
- Vi er en mindre aktør og er nødt til å være gode på det. I tillegg har vi de fleste av våre arbeidsformenn ute i felten i arbeidstøy, slik at vi kan styre prosjektene på en god måte, sier Jahn Otto Snortheim.