0
0
0
s2smodern
Inngår du serviceavtale med Caverion vil du trolig spare betydelige beløp på vedlikehold og reparasjoner. Gjennom programmet ServiFlex tar Caverion jevnlig «EU-kontroll» på byggets alle vitale installasjoner og gir råd om tiltak.

Forebyggende teknisk vedlikehold ivaretar verdien av dine bygg på en sikker måte. Kontrollen utføres av erfarne fagfolk innenfor alle fagområder, og du kan i stedet bruke tiden på kjerneområdene i virksomheten.
- Hensikten med en ServiFlex-avtale er at eieren skal slippe å tenke på bygget, enten det dreier seg om å avdekke behov for vedlikehold på et tidlig tidspunkt, eller å sette i gang nødvendige reparasjoner eller utskiftninger. Det lønner seg alltid å være tidlig ute, da skader har en tendens til å forverre seg ganske raskt, hvis det ikke blir gjort noe. Ved å gi oss ansvaret for dette får du full oversikt over bygges tilstand og historikk gjennom en egen nettside hos oss. Der legges driftsstatus, dokumenter og alle andre data som er relevante for ditt bygg, sier avdelingsleder Håkon N. Jacobsen i Caverion Jessheim.

Tre nivåer

Det er tre nivåer på en ServiFlex-avtale, hvorav de to første er de mest populære. Bronseavtalen omfatter
• Lovpålagt service
• Planlagt vedlikehold
• Client Net
For sølvavtalen er også forbruksmateriell inkludert, mens gullavtalen også omfatter alle reparasjoner.

Lengre levetid

- Mange av våre kunder trekker frem kontaktpersonen som noe av det beste med ServiFlex. Uansett teknisk fagområde har vi nemlig ett, eneste kontaktpunkt, noe som gjør det enklere for kundene. ServiFlex passer godt for alle bygg, enten det er kontorer, butikker, kjøpesentra, verksteder eller bensinstasjoner. Det er også mulig å legge til Caverion Condition Control hvis det er behov for det. Denne løsningen overvåker bygget 24 timer i døgnet. Vårt selskap Esco i Lier drifter løsningen som betyr at fagpersoner til enhver tid følger tilstanden på bygget, enten det dreier seg om at lyset ikke slukkes, eller at ventilasjonsanlegget plutselig bruker unormalt mye energi. En slik løsning gir blant annet riktig vedlikehold til rett tid og lengre levetid på teknisk utstyr, sier Jacobsen.
Øker verdien
Når du velger ServiFlex velger du samtidig forutsigbarhet og oversiktlig driftsøkonomi. Caverion arbeider alltid med full åpenhet og ansvarlighet og utvikler medarbeidernes kompetanse kontinuerlig. Det sikrer deg en avtale du kan stole på og som vil øke verdien på ditt bygg.