Fysisk aktivitet gir bedre arbeidshelse

0
0
0
s2smodern
Det er godt dokumentert at personer som er i aktivitet opprettholder bedre helse og har mer energi i hverdagen. Bedrifter med fysisk aktive ansatte har ofte friskere medarbeidere med en bedre arbeidshelse enn konkurrentene.

- Det er derfor god økonomi å investere i gode og varige aktivitetsvaner blant de ansatte. Gjør en dette gjennom å etablere et bedriftsidrettslag, vil det ha en rekke positive effekter på med-arbeiderne. I tillegg til at mange får bedre helse og mer energi, utvikler mange seg også sosialt, organisatorisk og administrativt. Det handler om kompetanseutvikling på flere plan som følge av dette, sier daglig leder i Bedriftsidretten i Akershus, Jarle Blindheim. Han har registrert en skarpere konkurranse om folks fritid og en endring i folks aktivitetsvaner de siste årene.

Langsiktighet

- Bedriftsidretten er ikke lenger like kjent ute på arbeidsplassene. Gjennom å tilby spennende aktiviteter og faglig bistand til bedrifter/bedriftsidrettslag ønsker vi å snu denne trenden. Vi anbefaler bedrifter å starte opp bedriftsidrettslag fremfor å kjøpe kortsiktige kampanjer og tjenester gjennom de mange tilbyderne av aktivitetskampanjer. Vår er faring er at dette gir større sjanser for å skape   varig kulturendring. Tenkt langsiktig og tilrettelegg for jevn aktivitet hele året. Det gir størst effekt, sier Blindheim.

Få kostnader

Det er få kostnader forbundet med oppstart av et bedriftsidrettslag. En etablering vil påvirke bedriften positivt på flere måter. Et bedriftsidrettslag er en selvstendig enhet som fortrinnsvis drives på fritiden. Det er viktig at arbeidsgiver støtter virksomheten, eksempelvis gjennom aktiv deltakelse fra ledelsen, gjennom økonomiske overføringer og gjennom kommunikasjon med de ansatte. Enkelte bedrifter viser også sin støtte gjennom å gi de frivillige anledning til å bruke et par timer i uken til drift av idrettslaget. 

Er bedriftsidrettslaget drevet i henhold til idrettens regelverk, finnes det betydelige økonomiske fordeler ved å være en del av norsk idrett. Medlemskap i Norges Bedriftsidrettsforbund gir blant annet rett til å søke momskompensasjon, noe som kan være av økonomisk betydning for aktiviteten i laget. 

Fornyer seg

En trend i tiden er at folk motiveres av å registrere aktiviteten sin på nett eller vi app’er på mobil. Bedriftsidretten har også erfart at stadig flere velger individuelle tidsfleksible aktiviteter fremfor lagsaktivitet med mer langvarige sesonger. – Vi ønsker å tilby aktiviteter som tilfredsstiller målgruppens behov i en travel hverdag. Vi evaluerer vårt aktivitetstilbud hyppig og har som mål å skape et aktivitetstilbud som favner bredt. Vi bistår også bedriftsidrettslag når det gjelder rådgivning om hvordan en best tilrettelegger for aktivitet blant de ansatte. Størst effekt vil en få om en klarer å engasjere ansatte som ikke tilfredsstiller Helsedirektoratets anbefaling om minimum 30 minutter moderat fysisk aktivitet om dagen.

Bedriftsidretten i Akershus hjelper gjerne til med å kartlegge behov, interesse og muligheter i bedriftene på Romerike. Viser det seg å være interesse, bidrar de også til selve etableringen og registreringen av idrettslaget. De fem ansatte er tilgjengelig og deltar gjerne på et møte i bedriften.