fbpx

IKM Inspection blant de største i landet

IKM Inspection AS har overtatt resten av aksjene i tidligere IKM Røntgenkontrollen.

IKM Inspection AS har overtatt resten av aksjene i tidligere IKM Røntgenkontrollen i Fredrikstad. Nå er avdelingen fullverdig medlem i et av landets største kompetansemiljøer innenfor NDT.

IKM Inspection utfører alle former for kvalitetskontroll, NDT og inspeksjonsarbeid. Virksomheten er hovedsakelig rettet mot olje- og gassrelaterte utbyggingsprosjekter, petrokjemiske anlegg og offshorearbeid. Alle oppdrag blir utført i henhold til kundens spesifikasjoner og myndighetenes krav. IKM Inspection er et selvstendig selskap hvor det er stor fokus på konfidensialitet, uavhengighet, integritet og upartiskhet.

– Vi er nå en del av en organisasjon med nærmere 100 kvalifiserte inspektører i Norge. Størrelse er ikke noe mål i seg selv, men for våre oppdragsgivere betyr det mye at vi er et stort miljø med bred kompetanse og påkrevd sertifisering, sier avdelingsleder Bjørn Korsmo.

Hele IKM Gruppen sysselsetter i dag 2900 ansatte og har en budsjettert omsetning på cirka 4,5 milliarder kroner.

IKM Inspection i Fredrikstad har i dag 15 medarbeidere, hvorav tre er lærlinger. Høy lærlingandel er en helt bevisst praksis, og har vært det i alle år.

– Vi er svært bevisste på bruk av lærlinger og ser at dette er en god mulighet til å utdanne nye kontrollører til vår bransje. Dette er ikke en retning man kan velge på ingeniørutdanningen, men noe man må videreutdannes til. For å bli en god kontrollør må man i tillegg til også ha egenskaper som nøyaktighet, integritet og evne til å komme i kontakt med nye mennesker. Vi har truffet godt med de fleste av våre lærlinger i dag, slår Korsmo fast.

I forbindelse med et større oppdrag investerte IKM Inspection i Fredrikstad i en spesialutrustet bil i 2012. Bedriften fikk oppdraget med å kontrollere rør og skjøter som produseres i forbindelse med all fjernvarmeutbygging i regi av Eidsiva Bioenergi i Hedmark og Oppland. I dag har bilen rullet nærmere 200 000 kilometer på slike oppdrag.

– Tidligere måtte vi reise til laboratoriet på Rolvsøy for å fremkalle bildene. Nå fremkaller vi i laboratoriebilen og kan gi raskere svar på om noe må rettes. Dette sparer både vi og kundene tid og penger på. Det var en effektiv investering, sier Bjørn Erik Korsmo.

 

Siste fra Moss