0
0
0
s2smodern

MOSS: Fra nyttår etablerer Volvat Bedrift en ny avdeling i Lilleeng Helsepark i Moss.

Volvat Bedrift har Arbeidstilsynets godkjenning til å kunne levere bedriftshelsetjeneste (BHT) til alle typer bedrifter. Volvat Bedrift ønsker å være moderne og fremtidsrettet ved å tilby unike medisinske tjenester, samtidig som de leverer HMS tjenester fra A til Å. «Alt» under samme tak er en fordel i en hektisk arbeidshverdag, hvor tid er penger.  Det bidrar også til god økonomi, trygghet for ansatte, samt fleksible løsninger.

Meget god helseoppfølging

I dagens arbeidsmarked, med høyt tempo og høye krav til effektivitet og lønnsomhet, er det viktig å ha et godt helsetilbud for ansatte. Volvat Bedrift tilbyr svært gode helsekontroller med lege som en del av bedriftsavtalen, fordi friskere ansatte lønner seg for begge parter. Sykefravær er dyrt, og en bedriftsavtale hos oss sikrer ansatte en meget god helseoppfølging med lege gjennom deres yrkesaktive liv. Mange betrakter dette som et gode for ansatte, og det er en kjensgjerning at det er lettere å forebygge sykefravær enn å behandle i ettertid. 

Bidrar til nærvær

Pengene du som arbeidsgiver investerer i en god bedriftsavtale hos Volvat, vil bedriften høste fordeler av i form av friskere ansatte, samt høyere nærvær på egen arbeidsplass. Å forebygge sykdom og ikke minst gripe tak i utfordringer av ulike slag på et tidlig stadium, vil kunne bidra til at sykefraværet går ned. - Lønnsomt for alle, sier bedriftsrådgiver og leder for Volvat Bedrift i Moss, Åsa Lier.

Tilpasser seg kunden

Som en del av det nye Volvat-senteret i helseparken, kan Volvat Bedrift tilby tjenester i stor bredde til sine kunder. Tjenestene i de nye og moderne lokalene omfatter alt fra kartlegging av fysisk og psykisk arbeidsmiljø til, blant annet kardiologi. Kompetansen er høy hos samtlige medarbeidere på de ulike feltene.

- Volvat Bedrift har kort responstid på alle typer tjenester, alltid tilgjengelig lege og har lange åpningstider. Våre medarbeidere har lang erfaring fra bedriftshelsetjeneste og kan gi gode råd til bedrifter i de fleste bransjer. Vi er opptatt av høy kompetanse og medarbeiderskap. Vårt team består av blant annet av arbeidsmedisiner og yrkeshygieniker som blir sertifisert 2017. Dette er en beskyttet tittel, og gir våre kunder en ettertraktet kompetanse. Fokuset på HMS har økt kraftig på norske arbeidsplasser de siste årene og vi har tilpasset våre tjenester deretter, sier Lier.

Gratis rådgivning

Volvat Bedrift er ofte på bedriftsbesøk, enten de kjører et kurs, måler støy eller løser konflikter. De tilbyr også gratis rådgivning over telefon/ e-post til alle ansatte hos sine bedriftskunder.  At rådgivning er kostnadsfritt skal bidra til et tettere samarbeid mellom oss og bedriften! Hyppig dialog gir et godt utgangspunkt for et produktivt samarbeid.

En fremtidsrettet  bedriftshelsetjeneste

• Bedriftsavtaler fra kr. 4050,-/år for alle ansatte

• Grundige helsekontroller med lege

• Forebyggende og behandlende fysioterapeut

• Tidsbesparende elektroniske kartlegginger

• Gratis rådgivning på telefon og e-post

• Skreddersyr løsninger for din bedrift

• Tilbyr helsekontroller ettermiddag og kveld i en hektisk arbeidshverdag

• Kort oppsigelsesfrist

• Bedriftsavtalen gir de ansatte rabatter hos Volvat også som privatpersoner

 

 

Siste fra Fredrikstad