fbpx
Naringsliv.no
 

Digitalisering kombinert med nye tjenester har gjort regnskapsfaget mer spennende enn noen gang. Det er både erfarne medarbeidere og trainee-er hos TheVIT på Romerike enige om. Ryktene om fagets død er med andre ord sterkt overdrevet.

Bred erfaring

Nå gleder Mavåg seg til å være med å styre utviklingen av virksomheten.

– Jeg begynte som regnskapsfører for 20–25 år siden. Den gang startet jeg med regnskap i en investeringsvirksomhet, men gikk senere over til et regnskapsfirma for å skaffe meg bredere erfaring innen ulike bransjer. Jeg var også økonomisjef i en grafisk bedrift i 10–12 år før jeg fikk jobb i det som nå heter TheVIT for fem år siden. Mye har endret seg i de årene jeg har vært aktiv, digitalisering har blant annet ført til at papirbilagene og de velkjente permene stort sett borte.

Motiverende arbeid

– Erfaringene har gjort at jeg kan sette meg inn i ulike bransjers behov og utfordringer. Det gjør det enklere å foreslå tiltak eller utarbeide rapportene kundene etterspør. TheVIT satser dessuten bevisst og målrettet på digitalisering, noe som jeg også har lyst til å bidra til, sier Mavåg.

Han har jobbet med en rekke ulike systemer og finner det tilfredsstillende å forme de til brukervennlige og enkle løsninger for kundene.

– Det er langt morsommere og mer tilfredsstillende å være regnskapsfører i dag. Det er svært motiverende å hjelpe våre kunder til å finne smarte løsninger som bidrar til at kunden får bedre oversikt over egen økonomi.

Glidende overgang

Helene Melbye er nyutdannet med mastergrad i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen i Bergen. Født inn i familie med økonomer, ble yrkesvalget kanskje noe påvirket, men hun er også overbevist om at regnskap er en bransje i utvikling og som tilbyr trygge og spennende arbeidsplasser.

Bransjen vil selvsagt endre seg og bli mer effektiv, men fordi vi har alle typer kunder, vil overgangen fra tradisjonelt regnskap til heldigitalisering være noe glidende. For min aldersgruppe er digitalisering en helt naturlig utvikling som representerer nye muligheter, sier Helene, som begynte som trainee hos TheVIT høsten 2018.

Regnskap og rådgivning

Nå skal hun gjennomgå et toårig program før hun velger retning innenfor virksomheten.

– Som trainee får vi nyansatte et bredt erfaringsgrunnlag gjennom vårt eget trainee-program. Vi får prøve ulike sider ved yrket, men det første året er det mest fokus på regnskap og rapportering. Etter fullført trainee-program har jeg en fleksibilitet til å jobbe med de tjenester TheVIT leverer. Mitt mål på sikt er å utvikle meg til å bli økonomisjef, sier Helene.

– TheVIT er dessuten et selskap i vekst, som trenger flere medarbeidere og kan tilby varierte arbeidsoppgaver og spennende karrieremuligheter, forteller Helene Melbye.


Trenger flere ansatte

Virksomheter som velger skytjenester framfor tradisjonell regnskapsførsel har fått bedre innsikt og kontroll over egen økonomi. TheVIT ligger helt i front av denne utviklingen og skal rekruttere mange nye medarbeidere i løpet av året.

– Selv om hverdagen digitaliseres, får vi ikke mindre å gjøre av den grunn, snarere tvert i mot. Dette handler om en utvikling som gir kunden mer effektive løsninger, samtidig som vi kan påta oss andre oppdrag som rådgivere og samarbeidspartnere innenfor et bredere område, sier avdelingsleder Ivar Mjelde i TheVIT Lillestrøm.

Etter bedriftens behov

Kundene etterspør allerede de nye tjenestene oftere enn før. For små- og mellomstore bedrifter kan det være en utfordring å rekruttere en person som kan tilby en kombinasjon av økonomi og HR-tjenester. Det kan også være krevende å holde seg oppdatert på lovendringer og nytt regelverk. Det er her TheVIT kommer inn og tilbyr kompetanse etter bedriftens spesifiserte behov.

Syr sammen tilbud

– Mange bedrifter kan trenge en kontroller en dag i uken, en økonomisjef en annen dag og kanskje HR-tjenester fra til annen. Vi identifiserer behovet sammen med kunden og etablerer et team med riktig kompetanse og personell.

Skalerbare løsninger

Kostnaden ved løsningen er liten i forhold til hva man kan tjene på å optimalisere driven. Med TheVIT får man en forutsigbarhet og en trygghet for at viktige funksjoner blir ivaretatt av fagpersoner som jobber med dette hver eneste dag.

– Vi identifiserer oss med kunden og ser på oss selv som en del av bedriften, framfor å være en ekstern rådgiver.


TheVIT leverer

 • Regnskap og lønn
 • HR-tjenester
 • Rapportering
 • Finansiering
 • Resultatforbedring
 • Risiko og kontroll
 • Forretningsutvikling og M&A
 • Cash management
 • Selskapsdokumentasjon

Egen økonomiavdeling fra TheVIT

Et VIT-team er en skreddersydd gruppe økonomi- og HR-eksperter satt sammen for å dekke kundens behov, enten gjennom løpende oppdrag, periodiske oppgaver eller prosjekter.

Kunden slipper å ansette, men har likevel full tilgang til sin egen økonomiavdeling med fleksible, behovsstyrte kostnader. Slik kan rollene være:

 

 • Økonomisjefen/CFO leder økonomifunksjonen og ivaretar forretningsutvikling, strategiprosesser og viktige økonomiske perspektiver.
 • Controlleren fokuserer på virksomhetsstyring, analyse og måling av nøkkeltall.
 • Business Intellingence-analytikeren leverer faktabasert styringsinformasjon i skreddersydde dashboards slik at ledere på alle nivåer gis bedre beslutningsgrunnlag.
 • Regnskapsrådgivere og lønnsmedarbeidere sørger for produksjon og riktig grunnlag av regnskapsdata.
 • HR-rådgiveren bistår med utvikling, implementering og sikring av gode HR-prosesser og rutiner. Rådgiveren vil også være en god sparringspartner for ledelsen rundt strategi, videreutvikling og viktige beslutninger ved rekruttering og personalspørsmål.

 


TheVIT Lillestrøm

Gunnar Randers vei 24
2007 Kjeller

915 02 918

www.thevit.no


Klikk en emneknagg for å lese mer: