fbpx
Naringsliv.no
 

If Sikkerhetssenter i Hobøl har ett eneste mål for øyet: Å gi deg kompetanse og trygghet til å forebygge brann og ulykker, samt håndtere krisesituasjoner. Det kan være forskjellen på liv og død!

Som det eneste forsikringsselskapet i Nord-Europa tar If Skadeforsikring samfunnsansvar også ved å tilby kurs på eget sikkerhetssenter. Senteret ble etablert i 1989 med ambisjon om å skape et ledende miljø for brannvern og skadeforebyggende arbeid i Skandinavia. I dag er dette målet realisert!

– Våre kurs spenner fra generell grunnleggende opplæring innen brannsikkerhet og førstehjelp, til skreddersydde kurs som passer for den enkelte bedrift eller gruppe – det være seg sprinkelmontører, ansvarlige for brannsikkerhet, industrivern-personell, røyk- og kjemikaliedykkere. Med økt kompetanse, får bedriften både mer motiverte og bevisste medarbeidere og et konkurransefortrinn, sier daglig leder Finn Olav Lageraaen.

– Vi kan også komme ut til bedriftene og gjennomføre både kurs og øvelser om det er mest hensiktsmessig. Sammen finner vi den beste løsningen!

Arbeidsgivernes plikt

Alle arbeidsgivere – uansett om bedriften har to eller 100 ansatte – har plikt til å lære opp ansatte etter arbeidsmiljøloven § 3-2. Ansatte har krav på opplæring i ulykkes- og helsefarer, og hvordan disse kan unngås. Et kurs hos If Sikkerhetssenter sørger for at opplæringen er i tråd med "boken".

– Senteret er tilgjengelig for alle, også de som ikke er forsikret hos If, presiserer Lageraaen.

Han forteller at de har om lag 3 500 kursdeltagere årlig, og at de fleste kursene har mellom 10 og 35 deltagere, men at de kan ta opptil 130 samtidig.

Kursene er basert på læring gjennom kombinasjon av teori og realistiske demonstrasjoner og øvelser. Her får du trening i å slokke ulike branner som f.eks. bilbranner, transformatorbranner, væskebranner og gassbranner.

I tillegg trenes du i skadestedsledelse, førstehjelp og i opptreden ved brann og ulykker, alt etter hva du ønsker å lære.

Unike fasiliteter

Sikkerhetssenteret disponerer en rekke unike fasiliteter. I brannteateret kan du oppleve hvordan ulike branner utvikler seg bak en stor glassvegg. Her sitter du selvsagt trygt, men samtidig så nær at du kjenner varmen og føler at du nesten står midt i flammene.

På området finner vi også, som den eneste i Europa, en 100 meter lang, fullskala vei- og togtunnel for øvelser. Denne er bygget utelukkende for å trene tunnelbrukere og innsatspersonell, og brukes også til testing av sikkerhetsinstallasjoner.

Mange bedrifter velger å kombinere opplæring for ansatte med lagbygging, hvor det legges opp til øvelser som krever samhandling. Samlingen avsluttes da gjerne med grill og noe godt å drikke.

– God mat er for øvrig en viktig del av konseptet vårt. Her er det alltid et fyldig lunsjbord som venter deltagerne, understreker daglig leder Finn Olav Lageraaen.


Bedrifter med eget industrivern

– En betydelig andel av våre kurskunder er bedrifter som har eget industrivern,
sier daglig leder Finn Olav Lageraaen.

Dette er bedrifter som geografisk kommer fra hele landet, selv om de fleste kommer fra det sentrale Østlandet.

– For mange industrivernbedrifter er If Sikkerhetssenter veldig godt kjent og anerkjent som kompetent kursleverandør. Allikevel er vi i disse dager i gang med en ekstrasatsing i det vi regner som vårt nærområde, Østfold, Follo, Oslo og nedre del av Akershus, hvor vi ønsker å bli enda bedre kjent, forteller Lageraaen.

Boligselskaper

I tillegg til bedrifter, er alle typer boligselskaper en viktig målgruppe for If Sikkerhetssenter. Sitter du i styret i et borettslag eller sameie, er du ansvarlig for at brannvernlovgivningen følges opp.

Hver bolig skal ha varslings- og slokningsutstyr for brann. Utstyret må vedlikeholdes og erstattes ved behov, det skal arrangeres brannøvelser og det skal utarbeides en evakueringsplan, som en del av det lovpålagte HMS-arbeidet.

Slokkeøvelse

If Sikkerhetssenter arrangerer egne kurs spesielt tilpasset for boligselskaper, både med tanke på å forebygge skader og det å kunne håndtere en uønsket hendelse.

Utover det å kurse boligselskaper, leverer senteret det som trengs av godkjente sikkerhetsprodukter av god kvalitet til meget gunstige priser.

– Ofte er det slik at boligselskapene ønsker en slokkeøvelse «hjemme». Vi er ofte ute på slokkeøvelse hos kunden, og gjerne i kombinasjon med en evakueringsøvelse. Disse øvelsene kan vi også arrangere på kveldstid om det er ønskelig, sier daglig leder Finn Olav Lageraaen.

Eksempler fra kursporteføljen:

 • Brannsikkerhet med slokkeøvelser, 1 dag.
 • Slokkekurs med/uten evakueringsøvelser, 3 timer
 • Slokkekurs eksternt på bedriften, halv- eller hel dag
 • Brannmann for en dag (kickoff). Litt teori, og mye praktisk med «heftige» øvelser, 1 dag
 • Kurs for bedriftens brannvernleder/ansvarlig for brannforebyggende oppgaver, 2 dager
 • Førstehjelp, brann og sikkerhet, 1 dag
 • Sertifiseringskurs for varme arbeider, 1 dag
 • Sprinklerskolen, for alle som skal jobbe med eller montere sprinkleranlegg, 2 dager
 • Kurs i vedlikehold av vannbaserte slokkeanlegg (blått kompetansebevis), 3 dager
 • Industrivernkurs, både grunnleggende kurs og dagsøvelser, varighet fra 1 til 3 dager
 • Industrivern generelt
 • Røykdykking
 • Kjemikaliedykking
 • Ledsagerkurs
 • Grunnleggende innsatsledelse (GIL)

If Sikkerhetssenter

Skjelfossveien 46
1827 Hobøl

69 92 06 00

www.ifsikkerhetssenter.no